Local2Local

Local2Local er et partnerskab mellem KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus og de to lokale YMCA-foreninger i henholdsvis Lviv og Lutsk. Begge foreninger ligger i det vestlige Ukraine.

Scroll

Fra Danmark til Ukraine

Formålet med projektet er at skabe og opretholde relationer på lokalplan, som styrker både de ukrainske og danske foreninger gennem udvekslingen af ideer, kompetencer og oplevelser på tværs af kulturer. Dette medfører, at der bliver skabt større opmærksomhed på det globale YMCA-netværk, som medlemmer af KFUM og KFUK er med i. Håbet er, at det i fremtiden vil inspirere andre til at søge ud efter nye partnerskaber i det store YMCA-netværk.

Local2Local-projektet passer under verdensmålene 16 og 17, som er fred, retfærdighed og stærke institutioner samt partnerskab for handling.
Du kan læse mere om verdensmålene her.

Local2Local-projektet skal derudover også styrke det fælles mål, som YMCA-bevægelsen har sat i værk på verdensplan: "at vække den sovende kæmpe”.
Konceptet “Wake the sleeping Giant” tager fat i en skævhed, der også ses i YMCA, hvor nogle lande er bedre stillet end andre. Danmark er et eksempel på dette, da vi har en god økonomi og - endnu vigtigere - en stærk civilsamfundskultur.
Visionen "Wake the sleeping Giant" er at mobilisere den styrke, som ligger gemt i de mindre veletablerede organisationer. Det skal gøres til en fælles opgave for alle YMCAs at hjælpe de mindre veletablerede organisationer med at blomstre op og få fodfæste. Siden 2017 har KFUM og KFUK i Distrikt således finansieret tre årslønninger samt kontorfaciliteter til YMCA Lviv.

Vores partnere

Her kan I læse lidt mere om vores partnerorganisationer:

YMCA Lutsk
YMCA Lviv

Tidligere projekter i Local2Local-projektet:

Styregruppen i Aarhus

Aktiviteterne og samarbejdet koordineres af Local2Local's styregruppe:

  • Morten Stensig Sørensen, formand
  • Emma Kviesgaard
  • Emil Kviesgaard
  • Maja Sønderby
  • Ester Old Jensen

Baggrund for projektet

Local2Local Aarhus-Lutsk-Lviv startede som et pilotprojekt under KFUM og KFUK's internationale udvalg, Globale Fællesskaber. 

Pilotprojektet varede fra 2013-2016 og havde til formål at skabe erfaringer inden for KFUM og KFUK til fremtidigt internationalt arbejde. Med "Local2Local" ønskede KFUM og KFUK i Danmark at styrke det internationale netværk og tilknytningen til lokale YMCA foreninger rundt omkring i verden og skabe større bevidsthed blandt vores medlemmer om YMCA.

Pilotprojektet er nu slut, og Local2Local er en fast aktivitet i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus, der fokuserer på at styrke og udbygge det partnerskab, vi allerede har bygget op.

I denne artikel på altinget.dk kan man læse lidt mere om baggrunden for Local2Local-partnerskabet.

Ukraines historie

Efter Sovjetunionens fald var Ukraine efterladt med en tung historisk ballast, som stadig påvirker den proces, der handler om at skabe et stærkt og organiseret civilsamfund. I fredstid forsøgte YMCA Lviv og YMCA Lutsk at opbygge og vedligeholde en organisation af frivillige kræfter, som ønskede at gøre en forskel. De konkrete indsatser indebar især sommerlejre for børn fra dårligt stillede familier og sprogcafe med fokus på at lære engelsk.

I efteråret 2021 stod YMCA Lviv bag opførelsen af operaen “Ukraine - Terra Incognita” med fokus på det ukrainske folks historie, prøvelser og stærke folkesjæl. Operaen var kulminationen på lang tids arbejde og blev modtaget med rosende anmeldelser. Operaen blev opført i operahuset i Lviv. Du kan ses videoen her. OBS: Forestillingen begynder ved 12:15 i videoen.

Ukraines historie

Krigen i Ukraine

Efter Ruslands indtog i Ukraine d. 24. februar 2022 ændrede forholdene sig markant for alle YMCA-foreninger rundt i Ukraine, samt for deres medlemmer. Med sin placering tæt på den polske grænse, blev YMCA Lviv til et knudepunkt for internt fordrevne Ukrainere på flugt fra krig og ødelæggelse. Derfor ændrede YMCA Lviv hurtigt karakter fra at være en børne- og ungdomsorganisation med fokus på demokrati, kultur og personlig udvikling til en nødhjælpsorganisation, der tog imod internt fordrevne kvinder, børn og familier med børn med særlige behov. Med hjælpen fra de frivillige unge i organisationen i samspil med de dygtige velorganiserede ansatte, fik YMCA Lviv hurtigt etableret sig som en af de eneste NGO’er, der er tilstede inde i Lviv. Derfor blev det hurtigt besluttet, at en indsamling i KFUM og KFUK Danmark skulle gå direkte til dem. På den måde har YMCA Lviv kunnet fortsætte med at hjælpe ukrainske flygtninge.
Grundet Local 2 Locals i forvejen veletablerede samarbejde var KFUM og KFUK i stand til at få papirerne på plads til en landsindsamling på få dage. Pengene går fortsat til nødhjælpsarbejdet, såsom transport, mad, husly m.m.

Du kan også hjælpe YMCA Lviv ved at donere penge. Det kan du gøre ved at sende penge via Mobile Pay på nummeret 219848. Enhver donation er en stor hjælp for YMCA Lviv og deres arbejde. Du kan læse mere om indsamlingen på KFUM og KFUK i Danmark's hjemmeside.

Artikler og historier vedrørende Local2Local-projektet