Book lokaler på Børnehøjskolen

Aarhus Børnehøjskole holder til på Nørre Allé 44. Det er muligt at låne og leje stueetagen og kælderen.

Scroll

Udlån af kælderen og stueetagen på Børnehøjskolen

Forespørgsler om booking af Aarhus Børnehøjskole skal sendes til Jakob Simonsen, administrativ medarbejder hos KFUM og KFUK i distrikt Aarhus, på admin.aarhus@kfum-kfuk.dk

Foreninger og udvalg under KFUM og KFUK i Danmark til foreningsarrangementer kan gratis låne lokalerne. Lokalerne udlejes også til øvrige formål.

Priser:

  • Frivillige på Aarhus Børnehøjskole (også ikke-medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark): kr. 500 / døgn
  • Medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark eller foreninger/institutioner i KFUM og KFUKs bagland: kr. 1000 / døgn
  • Andre, herunder brugere af Aarhus Børnehøjskole: kr. 1500 / døgn
  • Depositum, gældende for alle: kr. 1000 Minimumslejen er et døgn, uanset hvor lang tid lokalerne benyttes.

Rengøring
Lokalerne efterlades i samme stand som de blev modtaget. Lejer sørger selv for rengøringen af de lejede arealer. Afleveres lokalerne i samme stand som de er modtaget, vil depositummet blive returneret til lejer. Misligholdelse af lokalerne herunder manglende rengøring vil blive modsvaret i depositummet. Der gøres opmærksom på, at styregruppen i denne forbindelse forbeholder sig retten til at antage professionelle rengøringsfolk og håndværkere til udbedring af fejl og mangler. Hvis depositummet ikke dækker disse omkostninger vil den ansvarlige lejer, dvs. enten person, eller forening være erstatningsansvarlig for de omkostninger, der vil føre lokalerne tilbage til samme stand som de var før udlejningen.

Type af arrangementer
Aarhus Børnehøjskole ligger meget synligt i gadebilledet, og huset skal til alle tider fremstå indbydende og børnevenligt. Dette skal låner/lejer tage hensyn til.

Støj
Der må generelt ikke være støj ved arrangementer, og der skal være stilhed efter klokken 22.30.

Alkohol
Det er tilladt at nyde alkohol i lokalerne, dog under hensyn til de øvrige forhold i denne politik.

Overnatning
Af hensyn til brandmyndighederne er overnatning ikke tilladt.

Booking og forbehold
En booking sker efter først-til-mølle princippet, dog har KFUM og KFUK-arrangementer førsteprioritet. Indgåede lejeaftaler er endelig tre måneder inden påbegyndelsen af arrangementet.

Styregruppen for Aarhus Børnehøjskole forbeholder sig retten til op til tre måneder før et arrangements afholdelse at annullere en booking, såfremt der skal afholdes et KFUM og KFUK-arrangement i de lejede lokaler. En beslutning om at annullere en booking foretages alene af styregruppen for Aarhus Børnehøjskole.

Styregruppen for Aarhus Børnehøjskole forbeholder sig i øvrigt den fulde ret til at nægte udlån/udleje baseret på en konkret vurdering af det enkelte arrangement.