Foreningstilskud

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus ønsker at støtte lokale initiativer. Derfor kan lokalforeninger under Distriktet søge om tilskud til et bredt udsnit af projekttyper.

Scroll

Baggrund for tilskuddet

Formålet for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus er at hjælpe og støtte lokalforeninger under Distriktet. Gennem foreningstilskuddet er det muligt at søge om økonomisk støtte fra "Fonden".

"Fonden til støtte for arbejde i Århus KFUM og KFUK" er indstiftet af KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus i 1995. Fondens formål er at støtte arbejde og tiltag der udføres af foreninger under KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus.

Fondens formål er meget bredt defineret, og støtten kan således bevilliges til et bredt udsnit af projekttyper - det kan være alt lige fra støtte til indretning af lokaler og til støtte af en informationskampagne.

Brug for hjælp?
Har du brug for hjælp til at tyde tilskudsmulighederne, så er du altid velkommen til at kontakte Distriktets regnskabsmedarbejder, Andreas Rabjerg, på regnskabaarhus@kfum-kfuk.dk

Behandling af ansøgning

Når du ansøger om tilskud, er det vigtigt at du giver distriktet så mange informationer om projektet som muligt. Ansøgningen vil blive vurderet ud fra en række kriterier eksempelvis:

  • Projektets formål
  • Projektets forankring i lokalforeningen
  • Projektets bæredygtighed (Er der en stærk projektgruppe, er der lagt planer for fremtiden, er der lavet et fornuftigt budget osv.)
  • Samarbejdes der med andre foreninger eller grupper
  • Er projektet med til at give foreningen nye medlemmer
  • Øvrig finansiering (Er der søgt støtte andre steder)

Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt - senest i forbindelse med næste bestyrelsesmøde som afholdes den 2. mandag i måneden.

Skabeloner

Det er en fordel at vedhæfte en projektbeskrivelse, da det giver bestyrelsen bedre forudsætninger for at vurdere om tilskuddet kan bevilges. Herudover er det et krav, at der vedlægges et budget. Du kan evt. tage udgangspunkt i følgende skabeloner:

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til budget

Ansøgningsskema | Foreningstilskud

Via dette link kan du udfylde en ansøgning, hvorefter du skal trykke "send" for at videresende oplysningerne til os. Linket finder du her