Kvindeligt voksenarbejde

Årlige landsdelsstævner for kvinder i marts samt forskellige initiativer lokalt hører under den særlige gren af KFUM og KFUK, vi kalder Kvindeligt voksenarbejde.

Scroll

Kvindeligt Voksenarbejde består af lokale studiegrupper, mødregrupper, klubber for danske kvinder og indvandrerkvinder og andre sammenhænge, hvor kvinder mødes.

Projektgruppen

Der er nedsat en projektgruppe til varetagelse af Kvindeligt Voksenarbejde.

Gruppens opgave er at udgive Nyhedsbrev for Kvindeligt Voksenarbejde og sikre, at en af de fem grupper, som afholder landsdelsstævne, på skift hvert år udfærdiger et oplæg til tema for de årlige stævner, der afvikles den anden lørdag i marts i Hjørring, Herning, Tjørring, Fredericia/Varde og Taastrup.

Se mere om årets stævner i kalenderen her

Projektgruppen består af:

Birthe Hørlyck
Mobil: 51201123 
Mail: bkh.rendbjerg@gmail.com

Britta Ulnits
Tlf.: 38715283  mobil: 24829117
Mail: ole.britta@tele.dk

Bente Kirkegaard Petersen
Mobil: 22525428
Mail: bkp@bbsyd.dk

Inger Marie Svinth, Herning
Tlf.: 9712 9012  mobil: 21291612
Mail: ingermariesvinth@gmail.com