Lokalt

Familiekor: Sådan blev koret skabt i Silkeborg

Familiekoret i Silkeborg var en stor succes. Koret var der i 8 uger, og alle familier i lokalområdet var velkomne. Her kan I læse om, hvordan koret blev til.

KFUM og KFUK

Det var tre kvinder fra KFUM og KFUK, der sammen udviklede idéen og konceptet til familiekoret: Dorte Madsen, Henriette Storbjerg Larsen og Dorte Hougaard Madsen.

De ville skabe en aktivitet, som familier kan gå til sammen på tværs af generationer. En aktivitet, som familierne kan hygge sig med og få noget kvalitetstid og fælles oplevelser ud af.

Ideen til, at det skulle være et kor, opstod, fordi “kor” er et ord, alle forstår, og musik og sang skaber glæde, fortæller Dorte Hougaard Madsen. Så sådan blev det. 

Gode tips til at starte familiekor

  • Koret skal kun eksistere i en begrænset periode, for eksempel 8 mødegange

  • Afslut med en koncert, som I øver jer til

  • Kort øvetid, for eksempel 1 time

  • Øvetid skal ligge tidligt på aftenen, for eksempel fra 18-19

  • Invitér også familier, der ikke er medlemmer

  • Lav deltagerbetaling, så kan kan være med. For nye børn kan det være et velkomstmedlemskab

  • Inviterende lokaler og sange

 
Vil I vide mere om at opstarte et familiekor? Så Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk

Konceptet: Et kor for alle

For de tre konceptudviklere var det vigtigt, at det skulle være let for alle at blive en del af koret. Derfor inviterede de alle med:

Børn fra og med 1. klasse, forældre, naboer, oldeforældre - også familier, der ikke i forvejen var medlemmer i KFUM og KFUK. Den eneste regel var, at man ikke kunne møde op uden en voksen eller uden et barn.

Kun 8 mødegange

Koret var for alle familier, så skulle det også være en overskuelig aktivitet at melde sig til. Derfor kom det til at foregå i en begrænset periode på 8 mødegange, hvoraf den sidste var en afslutningskoncert. Og hver mødegang varede kun 1 time.

Det betød også, at der ikke var nogen pauser undervejs, mens de øvede. Men der var et lille afbræk, i form af en “snack for the brain”, som Dorte Madsen kalder det. Det er en småleg, der kan få folk til at grine sammen. For eksempel at fange en finger.

Korets mødetidspunkt var selvfølgelig også vigtigt. Det skulle lige efter arbejdstid, og inden børnene var for trætte. Så det blev fra 18:15 til 19:15.

Økonomien

Dorte Madsen fortæller, at de søgte nogle penge til at sætte familiekoret i gang, og de var så heldige at få både fra KFUM og KFUKs udviklingspulje og DUF-midler til PR-arbejde.
Det gav nogle gode muligheder for at skabe opmærksomhed omkring familiekoret i hele lokalområdet.

Og de endte faktisk med at nå op på 32 kormedlemmer, og det var kun Dorte selv og 2 familier, der var fra KFUM og KFUK. Resten var ikke medlemmer.

Alle de nye børn skulle meldes ind i KFUM og KFUK via et velkomstmedlemskab, og for de nye voksne var der en mindre deltagerbetaling. Koret var gratis for medlemmer og deres børn.

“Så det viser, at et familiekor er en rigtig god måde at invitere nye børn og voksne ind i KFUM og KFUK, “ fortæller Dorte Madsen.

Musik og lokaler, der byder nye velkommen

Familiekoret fik lov til at øve på Silkeborg Bibliotek, hvor der var gode faciliteter- både med scene og øvelokaler. Ifølge Dorte Madsen var det nemlig et godt rum til at invitere lokalsamfundet indenfor.

Da hun udvalgte korets sange, tænkte hun også over, at de skulle være inviterende for børn og voksne - også for dem, der ikke normalt kommer i kirkelige miljøer. Sangene, der blev udvalgt var: “Skoven er så underfuld”, “Jambo Bwana”, “Hakuna Matata”, “Du giver os dage”, “Tusind farver”, “This little Light”, “Der er et lys i det fjerne”, “Må din dag få glæde” - og så en familiekorssang, som Dorte Madsen selv havde komponeret, baseret på en Michael Jackson-melodi.

Der blev skabt god variation i sangene ved, at nogle omkvæd kun blev sunget af børn, andre blev kun sunget af voksne, nogle sange var der fagter til, og til andre sange optrådte nogle i koret som solister.

Afslutningskoncerten

Til familiekorets afsluningskoncert i Alderslyst Kirke mødte 60 tilhørere op. Det var mange flere, end de havde forventet. Allerede da pianisten spillede optakten til den første sang, spillede han en fejl. “Og så sagde jeg til publikum, at de jo ikke var kommet til koncerten for at høre, hvor perfekt vi kunne optræde, men derimod opleve alt det, som vi havde sammen, “ fortæller Dorte Madsen.

Vil I vide mere?

Det kræver ikke mange ressourcer at opstarte et familiekor. Det vigtigste er, at der er en person, som kan indstudere sange og én, der kan spille på et instrument, for eksempel klaver. Det kan sagtens være den samme person.

Hvis jeres lokalforening gerne vil høre mere om familiekor, så kontakt konsulent for sang og musik i KFUM og KFUK, Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk.

Korleder Dorte Madsen vil også meget gerne komme til jeres lokalforening og lave en workshop eller en præsentation af, hvordan I kan lave et familiekor.

Relatererde artikler

Se alle artikler