Lokalt

Så mange mennesker berører vi!

Vi ved det godt alle sammen: Vi møder mange flere børn, unge og voksne gennem vores aktiviteter og events i KFUM og KFUK, end vi lige kan se i medlemssystemet.

KFUM og KFUK

Og nu er der kommet tal på: Vi har altså opgjort, hvor mange mennesker KFUM og KFUK faktisk er i kontakt med hvert år - det vil sige medregnet de børn og unge og voksne, der ikke er medlem af KFUM og KFUK, men som deltager i én af vores aktiviteter eller på anden måde møder os.  

De tal er altså tættere på vores hverdag ude i foreningerne og på festivaler og lejre, end medlemstallene er. Populært sagt giver de os vigtig viden om, hvor populære vi faktisk er.  

Dem har vi talt med i undersøgelsen

Vi besluttede os for at indsamle to slags tal, da vi startede undersøgelsen: Vi ville både tælle de mennesker, der måske bare har deltaget i et foredrag eller en koncert, vi arrangerede, og vi ville tælle de børn og unge (vores målgruppe), som vi kender navnene på og forhåbentlig gør en forskel for. 

Så mange mennesker er vi i berøring med hvert år! 

Resultatet af vores optælling viser, at 65.000 forskellige mennesker på et enkelt år er i direkte berøring med KFUM og KFUK (inklusiv jer - medlemmerne).  

Her er man talt med, hvis man har mødt mindst én af KFUM og KFUK’s frivillige eller ansatte i forbindelse med en KFUM og KFUK-aktivitet.

Resultatet af undersøgelsen viste også, at 12.200 forskellige børn og unge under 30 år hvert år deltager i længerevarende aktiviteter og fællesskaber, som KFUM og KFUK står bag (igen, inklusiv medlemmer). 

Med længerevarende menes, at vi har været i kontakt med de børn og unge mindst 4 gange i løbet af et år, eller det har foregået intenst over for eksempel en weekend. 

Sådan er vi kommet frem til tallene

Nogle tal har vi kunnet opgøre nøjagtigt, fordi vi har haft mulighed for at trække dem ud af systemer eller har fået dem oplyst af aktivitetsansvarlige. Andre tal er estimerede af de personer, der er tættest på aktiviteterne. Og endeligt er nogle data ganget forholdsmæssigt op, fordi vi ikke modtog svar fra alle foreninger.

 

"
Det er lige til at blive glad og stolt over nu at have tal på, at så mange vælger os til og tager del i vores aktiviteter. Med de tal kan vi vise mere præcist, hvor langt vi rækker ud i samfundet, og bedre sammenligne os med andre organisationer i Danmark, og når vi møder venner i YMCA og YWCA ude i verden. Tak for samarbejdet om at gøre tallene op. Helt oplagt skal vi nu sammen arbejde videre med, hvordan vi er gode værter for den brede skare af mennesker og inviterer hver enkelt videre ind i vores stærke fællesskaber. Henriette Lynderup Kirkeskov, Formand hos KFUM og KFUK

 

Vi skal glæde os og fejre - og opfordre folk til at melde sig ind

Undersøgelsen af, hvor mange mennesker, vi er i berøring med hvert år, er lavet for, at vi kan få en mere præcis viden om, hvordan vores virkelighed ser ud. Især så vi kan fejre og glæde os over, hvor mange mennesker vi faktisk når ud til og gør en forskel for hver eneste dag. 

Mange af de mennesker kan vi tilbyde endnu mere og endnu flere oplevelser, hvis de melder sig ind. Så det skal vi selvfølgelig fortsat opfordre til.   

 

Vil du vide mere om undersøgelsen?

Hvis du gerne vil vide mere om undersøgelsen eller se flere af dens resultater, så send en mail til organisationskonsulent Nicolai Diemer, der står bag undersøgelsen: nd@kfum-kfuk.dk

Relatererde artikler

Se alle artikler