Billede af: Christian Blom-Bloch

Landsmøde

KFUM og KFUK har fået nye vedtægter - men hvad er det nye?

På Landsmødet vedtog KFUM og KFUK nye vedtægter. Læs her, hvilken betydning det har for dig både nationalt og lokalt.

Nicolai Diemer

Efter flere år hvor KFUM og KFUK’s vedtægter har gennemgået større og mindre justeringer på Landsmøderne, var det tid til en grundig sproglig og strukturel gennemskrivning af KFUM og KFUK’s vedtægter. Hovedbestyrelsen lagde op til en forenkling af vedtægterne.

Landsmødet stemte om ændringsforslag vedr. lederskab, men ændringsforslagene fik ikke flertal, hvormed de nationale vedtægter blev vedtaget i den form, som Hovedbestyrelsen havde foreslået. 

Landsmødet vedtog til gengæld en ændring i forslaget til det supplerende dokument om KFUM og KFUK’s teologiske ståsted.

De væsentligste ændringer:

 • Alle medlemmer - uanset alder - kan vælges til alle bestyrelsesposter både lokalt og nationalt.

 • Alle medlemmer - uanset alder - har stemmeret på generalforsamlinger og kan vælges som delegeret til Landsmødet.

 • Deadline for opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen er flyttet frem til selve landsmødet.

 • Lederaftalen er afskaffet. Forventningerne til ledere i KFUM og KFUK er fortsat de samme.

 • Betegnelsen “hjælper” indføres som supplement til “leder”. (En leder i KFUM og KFUK skal være medlem, skal være døbt og skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål. En hjælper i KFUM og KFUK skal arbejde for KFUM og KFUK’s formål.)

 • Lederuddannelse er indskrevet i vedtægterne og udfoldet i et supplerende dokument.

 • I et nyt afsnit om “Arbejdsform” gives en præsentation af KFUM og KFUK’s gudssyn, organisatoriske og kirkelige tilknytning samt menneskesyn. Dertil er blevet tilføjet et supplerende dokument “KFUM og KFUK’s teologiske basis”, som fremover opdateres af Landsmødet og i længere form beskriver KFUM og KFUK’s motivation for og måde at arbejde med kristendom på.

 • KFUM og KFUK i Danmarks Samværspolitik (vedtaget af Hovedbestyrelsen) gælder for alle medlemmer og frivillige.
 • Landsmødet vedtager et sæt standardvedtægter for lokale KFUM og KFUK-foreninger. Man kan vælge at følge disse, eller man kan justere dem, hvormed de kaldes “særvedtægter” og skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

 • I de lokale bestyrelser vil halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være på valg i lige år og halvdelen i ulige år.

 • I de lokale bestyrelser skal der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.

 • Der kan ikke være personsammenfald mellem bestyrelsesposterne formand, næstformand og kasserer.

 • Bogholderi og vedligehold af medlemsoplysninger kan af lokale bestyrelser uddelegeres til en person uden for bestyrelsen.

 

Se Vedtægter for KFUM og KFUK i Danmark samt supplerende dokumenter.

Læs mere om vedtægter for KFUM og KFUK’s lokale foreninger og distrikter.

Relatererde artikler

Se alle artikler