Landsdelsstævne for kvinder i Taastrup

Hvor du sætter din fod, sætter du spor. Nogle sætter store kraftige spor – andre mere forsigtige – atter andre vil måske helst slet ingen spor sætte, men et menneskeliv går ikke sporløst hen.

Dato og tidspunkt lørdag 12. marts 2022 kl. 09:30 -
lørdag 12. marts 2022 kl. 16:30
StedMenighedshuset Solsortevej 1 2630 Taastrup
TILDMELDINGSFRIST tirsdag 01. marts 2022 Kl. 23:59

Dagens program

9.30 Kaffe, velkomst og morgensang 

10.00 ”Gæstfrihed – det er i mødet med den an-den, du møder dig selv” 

Med afsæt i sin dagligdag som sogne- og ind-vandrerpræst ved Apostelkirken på Vesterbro gi-ver Niels Nymann Eriksen indblik i, hvad mø-det mellem mennesker kan indebære. 

12.00 Frokost 

Husk penge til bogkøb og gave! 

13.30 Vi deler os efter behag: 

Litteraturcafé: 
Kom med din bedste bog og fortæl kort om den. 

En vej i sting: 
Sy på postkort. Medbring evt. postkort el.lign. og re-ster af broderigarn. 

Mini pilgrimsvandring: 
Inge-Lise Lollike vil lede en meditativ vandretur i lo-kalområdet. Turen er på 2-3 km. 

Kaffe 

15.00 ”At sætte spor – en leg med drivtømmer, glas, sten og ord” 

Med udgangspunkt i sin billedkunst og digtning giver hjemmesygeplejerske Rikke Breindahl Knudsen et indblik i stævnets tema. 

16.30 Tak for i dag 

Pris 

Medlemmer: 180 kr. inklusiv forplejning. 
Ikke-medlemmer: 230 kr. inklusiv forplejning. 

Tilmelding til stævneudvalget

Britta Ulnits, Vanløse
Tlf. 38 71 52 83 /24 82 91 17
ole.britta@mail.tele.dk

Lisbeth Thormann, Slagslunde 
Tlf. 48 18 45 60 /40 57 18 15 
lisbeththormann@gmail.com 

Se program