Vind en pizza - og andet godt fra bestyrelsen

KFUM og KFUK

Vind en pizza!
Vores fælles arbejdsdag i huset d. 2. maj er aflyst. Til gengæld vil vi opfordre til, at I alle i stedet
lægger hovederne i blød derhjemme, og kommer med forslag til et nyt navn til vores foreningshus.
Navnet ‘Cafe Laden’ er ikke længere aktuelt og vi skal have fundet et nyt. Send forslag til bestyrelsen
på bestyrelsen.haderslev@kfum-kfuk.dk inden d. 1. juni. Til vinderen er der pizza efter eget valg til
hele husstanden!
Vikar er fundet
Styregruppen for vores kommende Børnehøjskole er i fuld gang. Der arbejdes for tiden på tegninger
til ombygning og udvidelse af køkkenet.
Merete Berg fra bestyrelsen er udlånt til arbejdet i styregruppen. Så længe det foregår, er Lotte Hoff
vikar. Velkommen til hende!