Børnehøjskole på vej

Så er ombygningen af køkkenet i gang 1. step mod vores nye tilbud til børn: BØRNEHØJSKOLEN

KFUM og KFUK

Nogle af tankerne bag BØRNEHØJSKOLEN:
Haderslev Børnehøjskole vil arrangere kurser for børn i alderen 8-13 år. Kurserne vil have en
varighed på 6-8 gange.
Kursus-størrelse: Op til 10 børn. 2 grupper i huset pr. dag. Én gruppe laver mad, og én gruppe er
ude i byen eller ovenpå. 1-2 underviser(e) pr hold og 1-2 frivillige (unge eller voksne).
Hvad vil vi? Måltidsfællesskaber, undervisning, dannelse, livsoplysning, fællesskab, kvalitetstid,
møder den kristne tro og oplever at den har relevans for deres liv, få forældrene med ind over
dørtærsklen, ...
Dagens gang/struktur: Drop-in, forfriskning, sang og fortælling, opdeling i kurser, fælles
aftensmad kl 18, oprydning kl 18.30. Fælles afslutning kl 18.35 med sang og fadervor.
Tidsramme: Drop-in fra kl 15.30. Kurserne forløber derefter fra kl 16-18.45.
Introduktionskursus: for daglige ledere, undervisere, frivillige. Det er vigtigt, at alle er klædt godt
på til opgaven. Børneattester på alle.
Kursus-betaling: det skal koste lidt, det udstråler også kvalitet og en større forpligtelse på at møde
op. Der vil være fripladser til de mindre bemidlede.