Børnehøjskole

Forstander ansættes på Haderslev Børnehøjskole

Et treårigt udviklingsprojekt sikrer udviklingen og skaber grundlag for endnu større succes på KFUM og KFUK’s børnehøjskole. En forstander ansættes på fuld tid i samarbejde med KFUM og KFUK i Kolding.

KFUM og KFUK i Haderslev

I to år har Haderslev Børnehøjskole vist sit potentiale. Det mener én af landets største fonde også. Ole Kirk's Fond har responderet særdeles positivt på en fælles ansøgning fra børnehøjskolerne i Kolding, Haderslev og på Amager. 

Således er der nu mulighed for at ansætte en forstander på halv tid i tre år - alle tre steder. Sammen med foreningen i Kolding er der blevet enighed om, at det giver endnu større værdi at ansætte en fælles forstander på fuld tid i tre år, der så har ansvaret for både Haderslev Børnehøjskole og Kolding Børnehøjskole.

På Amager Børnehøjskole ansættes også en forstander. 

Stillingerne slås op omkring årsskiftet og vil kunne findes på kfum-kfuk.dk/job, her på hjemmesiden og via KFUM og KFUK’s sociale medier.

Ansatte gør det attraktivt at være frivillig

Børnehøjskolerne i både Haderslev, Kolding og på Amager er etableret af frivillige i KFUM og KFUK og har i en opstartsperiode været drevet udelukkende af frivillige kræfter. Ansættelsen af forstandere gør det nu muligt at skalere projektet og invitere flere frivillige ind i attraktive frivilligmiljøer, hvor man nemt kan gøre en forskel.

Forstandernes fornemste opgave bliver at koordinere det frivillige arbejde. KFUM og KFUK har 150 års tradition for frivillighed, og det vil altid være de frivillige, der står i spidsen for aktiviteterne, forklarer generalsekretær for KFUM og KFUK i Danmark, Jørgen Kvist:

Vi er intet uden de mange mennesker, der engagerer sig i spændende opgaver til gavn for børn og unge. Men i store projekter som børnehøjskolerne er der behov for en ansat, der binder det hele sammen og skaber optimale rammer for de frivilliges arbejde.

I mange af KFUM og KFUK’s aktiviteter er det erfaringen, at modellen “1-50-500” skaber stor succes: Én ansat er ansvarlig for et miljø på ca. 50 frivillige, der med deres aktiviteter når ca. 500 børn om året. Det er også denne model, der arbejdes ud fra på børnehøjskolerne.

På blot fem år har KFUM og KFUK åbnet seks børnehøjskoler, og de henter stor inspiration fra hinanden. Børnehøjskolerne mødes i netværk, hvor de inspirerer hinanden til nye tiltag. Generalsekretær Jørgen Kvist forventer, at der i de kommende år også åbner børnehøjskoler flere steder i landet.

Livsmod og hjerterum til alle børn

Formålet med børnehøjskolerne er at gøre verden større for de mindste. Det sker ved at lade børn møde KFUM og KFUK's værdier og højskoletankerne om fællesskab, dannelse og værdighed. På børnehøjskolerne møder man høj faglig kvalitet og et stort hjerterum. Her kan børn fordybe sig i en særlig interesse og samtidig bygge venskaber og gode relationer til andre børn og voksne.

Fællessamling med filosofi i børnehøjde er et af de centrale, dannende elementer på Børnehøjskolen. Her får børnene noget med sig i bagagen, som de ikke nødvendigvis får i skolen eller derhjemme, fortæller Peter Vibe fra styregruppen bag Haderslev Børnehøjskole:

Vi laver børnehøjskole, fordi vi vil give børn et sted, hvor de kan være nysgerrige på sig selv, på hinanden og på livet. Det er fantastisk at se børn og voksne sammen til fællessamlinger, fællessang og fælles aftensmad. Disse dannende elementer fra den danske højskoletradition er helt centrale for os.

Hverdagen på Haderslev Børnehøjskole

Børnehøjskolen er et levende hus med kreative kurser og aktiviteter fordelt over hele året. Lokalerne er indrettet, så de tydeligt udfolder børnehøjskolens pædagogik og værdier.

Man tilmelder sig et kursusforløb, der strækker sig over otte uger med undervisning én dag om ugen efter skoletid fra kl. 15.30 - 19.00.

Der tilbydes fx kurser som ‘Træarbejde’, ‘Mad fra hele verden’ og ‘Strikke/hækle’. Derudover vil der være aktiviteter i skolernes ferier.