Generalforsamling 2023

Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 6. marts 2022 kl. 19:00 Vi inviterer til generalforsamling, hvor der er mulighed for at høre om planerne for, hvordan vi skal fejre vores 150 års jubilæum til sommer. Det er en forening, som har overskud og vind i sejlene. I 2022 har vi opstartet 2 nye klubber, og vi har haft mange børn på højskolekurser. Kom og hør mere.

Dato og tidspunkt mandag 06. marts 2023 kl. 19:00 -
mandag 06. marts 2023 kl. 22:00
StedForeningshuset
Vi inviterer til generalforsamling, hvor der er mulighed for at høre om planerne for, hvordan vi skal fejre vores 150 års jubilæum til sommer. Det er en forening, som har overskud og vind i sejlene. I 2022 har vi opstartet 2 nye klubber, og vi har haft mange børn på højskolekurser. Kom og hør mere.
 
Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 6. marts 2022 kl. 19:00
 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og protokolfører
 2. Formandens beretning 
 3. Afdelingers beretning og fremtidsplaner 
 4. Vi hører lidt om 150 års jubilæumsfejringen til sommer
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse eller anden beslutning
 6. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for 2023
 7. KFUM og KFUK i Danmark har på vores vegne søgt om midler til at ansætte en medarbejder til at være forstander for Haderslev Børnehøjskole. Derfor har vi et forslag om tilføjelse til vedtægterne fra bestyrelsen (se tilføjelserne fremhævet med rødt nedenfor) 
 8. Arbejdsdrøftelse om børnehøjskolen
 9. Valg af bestyrelsens medlemmer; 
På valg er Merete Ebsen og Lotte Hoff. Lotte modtager ikke genvalg. 
Ikke på valg:
Jakob Damm Knudsen, Henrik Aagaard Madsen og Gustav Diemer
Det betyder, at vi mangler en kandidat til bestyrelsen
 1. Valg af suppleanter: 
 2. Valg af revisorer:  Per Søgaard Jørgensen og Morten Erlang, begge modtager genvalg? 
 3. Valg af repræsentant til Café Parasollens bestyrelse: Annette Erlang modtager genvalg.
 4. Valg af repræsentant til KFUM ́s Idræts Klubhus: Per Søgaard Jørgensen modtager genvalg. Herunder dette punkt vil vi vejre stemningen, om vi skal arbejde for, at vi i fremtiden ikke skal stille med en repræsentant.
 5. Indkomne forslag 
 6. Eventuelt 
 
 
Forslag til tilføjelse til vores vedtægter
 
Bestyrelsens opgaver

  1. Bestyrelsen ansætter eventuelle lønnede medarbejdere (jf. § X).

 
§ X Foreningens ansatte

  1. Foreningens bestyrelse kan ansætte en lønnet medarbejder såfremt:

  1. Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for stillingen.

  1. Foreningen kan dokumentere, at der er dækning for lønnen i hhv. 1⁄2 år eller projektperioden.

 

  1. Ansættelser på 18 timer ugentligt eller derover er betinget af:

  1. At KFUM og KFUK i Danmarks generalsekretær har godkendt arbejdsbeskrivelsen forud for stillingsopslaget.

  1. At KFUM og KFUK i Danmarks generalsekretær eller dennes stedfortræder indgår i ansættelsesudvalget.

  1. At der i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen holdes mindst et årligt møde mellem generalsekretæren og foreningsbestyrelsen, hvor arbejdsbeskrivelsen og arbejdstilrettelæggelsen drøftes.

 

  1. For alle ansatte gælder KFUM og KFUK’s medarbejderhåndbog og samværspolitik.

 1. For foreninger og distrikter med ansatte gælder KFUM og KFUK’s arbejdsgiverhåndbog.