Voksen-afdeling

Dato og tidspunkt torsdag 11. maj 2023 kl. 19:30
StedKastaniehøj, Kirkegade 16, Hedensted

Michael Høj sognepræst i Hedensted og St. Dalby kommer og foredrager om Paulus’s ideal om enhed og diversitet i menigheden.

”Paulus’s legemsmetaforik med udgangspunkt i 1. korinterbrev. Denne metafor er et billede på hans forståelse og menneskesyn.
Dette billede bruger han for at udfolde sit ideal om enhed og forskellighed i menigheden.
Jeg synes, at dette ideal kan lære os noget i dag: at der  i kirken skal være plads til forskellighed og samtidig skal vi være en enhed.”

Michael Høj

 

Se forårs programmet