Selskabslokaler

Ungdomsborgen i Holstebro

Du kan både som forening og som privatperson leje KFUM og KFUK i Holstebros foreningslokaler.

Adresse: Kirkestræde 9G 1. sal, 7500 Holstebro

Kapacitet: KFUM og KFUK i Holstebros store lokale og køkken.

Lej Ungdomsborgen i Holstebro

Ved bestyrelsesmødet i KFUM og KFUK i Holstebro d. 6. januar 2016 blev det besluttet at ændre vilkårene for lån og leje af foreningslokalerne i Holstebro.

 

Derfor gælder, at:

  • Foreninger som benytter lokalerne skal betale 500 kr. per. gang. Prisen er inkl. service (Medlemskab af KFUM og KFUK i Holstebro er ikke nødvendigt)
  • Privatpersoner som ønsker at låne lokalerne skal være medlem har KFUM og KFUK i Holstebro (Kontingent for voksne i 2016 er 450kr om året). Prisen for leje af lokalet er 500kr. for leje af lokalet pr. gang inkl. lån af service.
  • Prisen for leje af service eller inventar er 300kr. per gang
  • Brug af lokalerne til KFUM og KFUKs egne aktiviteter er gratis, men under samme betingelser som eksterne lejere.
  • DKG (Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse) og Y-Mens klubber betaler ligeledes ikke for lån af lokalerne, men har samme betingelser som eksterne lejere.
  • Bestyrelsesmedlemmer af KFUM og KFUK i Holstebro kan låne lokalet gratis, såfremt der ikke er andre arrangementer.

 

Betingelser for leje af lokalerne: 

 

Foreningens egne arrangementer har førsteprioritet
Foreningsarrangementer arrangeret af KFUM og KFUK i Holstebro går altid forud for andre arrangementer af privat karakter eller andre KFUM og KFUK arrangementer.

Lokaler
Aftalen omfatter KFUM og KFUK i Holstebros store lokale og køkken på Kirkestræde 9G 1. sal, 7500 Holstebro (+ gangareal og toiletter). Du har altså ikke ret til at bruge mødelokalet og kontoret med mindre dette specifikt er aftalt med udlejer.

Nøgle
I forbindelse med booking af lokalet laves aftale om udlevering og tilbagelevering af nøgle. Ved lån af nøgle er det låntageren, der alene står til ansvar for nøglernes beskaffenhed.

Indtagelse af alkohol
Der er ikke forbud mod indtagelse af alkohol i lokalerne, men alle spor herefter; tomme flasker, fulde flasker og lignende (herunder mangelfuld rengøring) skal fjernes (være bragt i orden) senest dagen efter arrangementet kl. 12:00.

Overnatning
Lokalerne er ikke er godkendt til overnatning.  

Rengøring og oprydning
Efter brug af lokalerne skal møblementet stå som ved modtagelse. Borde og lignende tørres af og gulvet fejes, støvsuges og vaskes. Toiletterne rengøres, skraldespande tømmes og diverse klude lægges til vask i køkkenet.