Ansøgning

Kunne du tænke dig at blive en del af et stort fællesskab i hjertet af København? Så skal du da søge om optagelse på Kannikekollegiet!

Scroll

Vores ansøgningsproces fungerer sådan, vi har en ansøgningsrunde hvert halve år, og ud fra ansøgningsfeltet dannes en venteliste, som gælder for et halvt år ad gangen. De to deadlines er den 1. maj og 1. november. Det vil altså sige at ventelisten nulstilles hvert halve år.

Cirka to uger efter der har været deadline på ansøgningerne, får du svar på, om du har fået en plads på kollegiets venteliste. Husk at oplyse din mail i ansøgningen. Din ansøgning vil blive læst af et udvalg dels bestående af demokratisk valgte beboere fra kollegiet og dels af repræsentanter fra KFUK&KFUM i København.

 

Der er nogle formelle krav der skal opfyldes, for at en ansøgning tages i betragtning. Kravene er:

 • Der er åbent for ansøgninger 2 gange om året. Ansøgningerne modtages mellem d. 1. april - 1. maj og 1. oktober - 1. november. Domkapitlet gennemgår ansøgningerne umiddelbart efter deadline 
 • Ansøgere skal være mellem 18 og 34 år gamle
 • Du skal være medlem af KFUM og KFUK (Læs hvordan du indmelder dig her)
 • Ansøgningen må ikke fylde mere end en A4-side og den skal tilsendes i pdf-format.
 • Vedlagt ved ansøgning skal være et udfyldt information (skemaet findes her)
 • Ansøgningen sendes via e-mail til domkapitlet@kfum-kfuk.dk

 

I vores vurdering af ansøgerne lægger vi vægt på at finde folk, der kan bidrage til det sociale fællesskab på kollegiet, og som ønsker at deltage i de mange aktiviteter, der foregår i huset. Derudover vil vi også lægge vægt på ansøgere, som tidligere har lavet frivilligt arbejde både i og uden for KFUM&K. Det er dog på ingen måde et krav at have erfaring inden for frivilligt arbejde.

 

Til sidst kommer her et par refleksioner, som du kan bruge, når du skal skrive din ansøgning:

 • Hvorfor er det netop er KFUM&K’s kollegie, du søger ind på?
 • Hvordan kunne du forestille dig at bidrage til det sociale miljø på kollegiet?
 • Fortæl om tidligere erfaringer med socialt og frivilligt arbejde, hvis du har gjort dette.
 • Reflekter over det at bo med mange andre mennesker og rollen som kollegiebeboer.
 • Har du nogle særlige interesser eller oplevelser der gør at du skiller dig ud?
 • Har du nogle ambitioner eller ideer til aktiviteter, der kunne arrangeres på kollegiet?

 

Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Alle ansøgninger sendes til: