Studie- og ungdomsboliger

Kollegiet i Store Kannikkestræde

Adresse: Store Kannikkestræde 19

Kapacitet: 62 værelser

Vi har et stort kollegium på St. Kannikestræde 19.

Kollegiet er kun for medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark. Har du været aktivt medlem af KFUK og KFUM's Hovedforening eller i KFUM og KFUK Danmark i mindst 2 år, får du fortrinsret og vil relativt hurtigt kunne få et værelse. Du må dog ikke være i kontingentrestance.

Der er en aldersgrænse mellem 18 og 34 år for at bo på kollegiet.

Om kollegiet

Værelserne er ret små, fra 6 m2 og op til 12-13 m2. Det er normalt, at man først flytter ind på et lille værelse og avancerer internt til et større, hvis man ønsker dette.

Huslejen er fra ca. kr. 1.500 – 2.500 alt efter størrelse og tilstand. Det inkluderer leje, a conto varme, vaskeri og beboerkasse. Desuden er el inkluderet. Depositum udgør kr. 4.000.

Der er 62 værelser fordelt på 3 etager. Hver etage har toiletter, baderum og køkken. På 4. sal er der vaskeri. Der er tørreloft og cykelkælder. Om sommeren er der adgang til en tagterrasse.

Ejendommen er røgfri, dette gælder også værelserne. Det er et ret gammelt hus, så forvent ikke nogen form for moderne komfort.

Er du medlem af foreningen og interesseret i at blive skrevet op på ventelisten til en bolig, skal du kontakte Elisa Therkildsen.

Se også kollegiets hjemmeside

Kontakt