Generalforsamling for KFUM og KFUK i Kolding 2022

Der indkaldes til Generalforsamling for KFUM og KFUK i Kolding torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00

Dato og tidspunkt torsdag 24. februar 2022 kl. 19:00
StedKFUM og KFUK i Kolding, Dalbygade 31, Kolding

Den endelige dagsorden:

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden der leder valg af dirigent og referent

 2. Beretninger
  - Beretning fra Kolding Børnehøjskole
  - Beretning fra Paletten
  - Beretning fra Teenklubben

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse eller anden beslutning.

 4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet.

 5. Indkomne forslag
  - Forslag fra Børnehøjskolen

 6. Budget for 2022 samt fastsættelse af kontingent for 2023

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er
  - Karin Lomholt
  - Kirsten Bisgaard
  - Karen Hjort
  - Jens Meier-Lindstrøm

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 9. Fremsættelse af evt. forslag til Landsmødet for KFUM og KFUK i Danmark

 10. Valg af delegerede til KFUM og KFUK’s Landsmøde

 11. Opstilling af evt. kandidater til Hovedbestyrelsen

 12. Eventuelt