Tilmelding åbner d. 20 maj 2022 kl. 06:00

Opstilling af kandidater

Vejledning til opstilling af kandidater til KFUM og KFUK's Hovedbestyrelse

Sådan opstilles en kandidat til Hovedbestyrelsen:

  • Kandidater skal jf. vedtægterne opstilles med skriftlig opbakning fra en eller flere foreningsbestyrelser, der tilsammen råder over mindst tre delegerede, eller fra minimum tre delegerede fra tre forskellige foreninger.
  • Man vælges på sin forenings (ordinære eller ekstraordinære) generalforsamling - eller opstilles af foreningens bestyrelse, hvis denne af generalforsamlingen har fået bemyndigelse til at opstille kandidater til Hovedbestyrelsen.
  • Forslag skal sammen med skriftligt tilsagn fra de foreslåede kandidater være Hovedbestyrelsen i hænde i løbet af Landsmødet (jf. forretningsordenen for Landsmødet). Forslag kan også indsendes på forhånd (link til formular følger ...)

Kandidater skal være medlemmer af KFUM og KFUK.

Man vælges for 2 år ad gangen og kan max sidde i Hovedbestyrelsen 8 år i alt.