Lokalt

2021 November

Foreningsnyt

Linette Mundbjerg

Kære medlem af KFUM og KFUK i Silkeborg                                                                                            

I skivende stund er det Allehelgen, koldt og gråt, græsplænen er fyldt med nedfaldne blade, og det er så tydeligt, at det går mod vinter. Det er både en lidt vemodig tid, men også en hyggelig tid, hvor vi tænder lys inde og ude. Rykker sammen med tæpper i sofaen og begynder at glæde os lidt til jul. Heldigvis er advent lige om hjørnet.

Noget der i alt fald også var hyggeligt, var vores foreningsweekend på Nøvlingskov Efterskole i weekenden uge 41. Der var ikke så mange med i år. Omkring 60 personer. Men det var et super godt program, med bevægelse, leg, hygge, snak, spil, godt foredrag og super aftenunderholdning! Der blev fundet et nyt udvalg til at stå for næste års foreningsweekend på Hestlund Efterskole. Stadig i weekenden i uge 41. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen, og husk at få det planlagt ind i div. programmer. Alle kan være med! 😊

 

World Council Århus 3.-9. juli 2022

World Council'22. (WOCO 22) er også noget vi taler om i bestyrelsen. Det er KFUM og KFUKs internationale kongres, der næste år ligger i uge 27 i Aarhus. Der kan man enten være med som deltager på generalforsamlingen, eller være med som frivillig. Kun få kommer med på generalforsamlingen, men man regner med 700 danske frivillige rundt om i Aarhus og i frivillig camp. I Silkeborg har vi afsat 20.000 kr. til to deltagere. Vi har dog besluttet, at hvis flere ønsker at være med som deltager, kan man søge bestyrelsen om økonomisk tilskud. Desuden vil man også kunne få tilskud som frivillig. Så bare meld jer til!
Vi ved at der om onsdagen, skal være udflugt for deltagerne, og dér vil vi rigtig gerne have hjælp fra alle jer i foreningen. Aktive som passive medlemmer. Vi tænker at ét af udflugtsmålene bliver til Silkeborg. Her vil vi gerne vise en KFUM og KFUK-forening frem, med aktiviteter, som vi laver dem. Fredagsræs, børneklub, familieklub mm. Vi snakker desuden om, at tage deltagerne med i Sindstouhytten til bål, leg, sang, aktiviteter mm. Vi skal helst have så mange som muligt til at være med, så planlæg sammen i jeres afdeling, hvordan I kan byde ind. Det er en ” Once in a lifetime oplevelse” 😊😊

Læs mere på  hjemmesiden her

Eller deltag i inspirationsdag
søndag 14. november 2021 kl. 11:30 – 16:00
Sted: KFUM og KFUK i Aarhus, Nørre Alle 29, 8000 Aarhus C

Charlotte Klausen og Asger Ravn er kontaktpersoner i vores forening for WOCO 22.

På Distrikt Hærvejens stormøde d. 11. okt. blev det vedtaget, at de forskellige foreninger i Distriktet, skal sørge for en pers. til Distriktsbestyrelsen, ud fra en given fordelingsnøgle. Se referat fra stormødet, når det kommer. Fra Silkeborg har Asger Ravn sagt ja til at gå ind i distriktsbestyrelsen, den første periode. Mange TAK, Asger.

D. 18. nov. er lederne i klubberne inviteret til lederkræs, med tak for det store arbejde, de har lagt der. Hermed også en stor tak for det arbejde, alle er med til at løfte i foreningen.
Ingen aktive – ingen forening.

 

Klub One søger stadig ledere efter nytår

I det seneste nyhedsbrev skrev vi, at Klub One mangler ledere. Det gør de desværre stadig så hvis du har lyst til at være frivillig i Klub One og give noget videre og samtidig få en masse gode op-levelser sammen med de skønne unge mennesker så kontakt Miriam på mail: miriam.mundbjerg@hotmail.dk eller telefon: 51714132ller kig ned i Enghavehuset mandag mellem klokken 18:30 og 20:15.

 

 

Vejledning tjekke og ændre adresse

Vi vil fra bestyrelsen gerne opfordre til, at alle lige får tjekket på hjemmesiden, om jeres adresser passer. Nederst i mailen er der en vejledning til at tjekke og ændre adresse.

Vejledning

Relatererde artikler

Se alle artikler