Henrik holder 6 ugers orlov omkring april

KFUM og KFUK

Distriktskonsulenten har sammen med arbejsgiverudvalget og distriktsformændene aftalt en orlovsperiode fra d. 22. marts til 3. maj. Orloven har ikke noget med den nuværende nedlukning at gøre. 

Henriks egen kommentar: 

“Det har hele tiden været mit ønske at gøre et lille ophold i ansættelsen på et tidspunkt for at pleje min nysgerrighed, og i efteråret vurderede jeg, at foråret kunne være et godt tidspunkt. Jeg har ikke nogen stor masterplan for, hvad perioden skal bruges på, men jeg satser på, at en del af den skal ske med vind i håret, på en længere cykeltur - måske i et af nabolandene, hvis det bliver muligt. Derudover bliver der nok også tid til at læse et par af de lidt tungere bøger og suge nye indtryk til mig.”

To studentermedhjælpere træder til 

I orlovsperioden har arbejdsgiverudvalget, i samråd med Henrik, valgt at lave en korttidsansættelse af to unge projektmedhjælpere. De skal primært hjælpe med at løse opgaver relateret til teenarbejdet og at skabe deltagelse på Wonderful Days. Kriteriet for ansættelserne har været at finde to unge med sabbatår og som i forvejen er tæt på aktiviteterne og har forskellige erfaringer. 

Den opgave har Sebastian Dam fra Kolding og Cecilie Vestergaard fra Horsens sagt ‘ja’ til. De træder begge til i uge 11, hvor Henrik vil hjælpe dem i gang med arbejdet. Opgaverne vil både handle om at koordinere fysiske aktiviteter men også at lave initiativer online. De træder til 8 timer om ugen og vil have Katrine Jørgensen fra Kolding som sparringspartner. Cecilie og Sebastian vil introducere sig selv yderligere, når de træder til. 

Har du spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte arbejdsgiverudvalget. Kontakt: Hans Chr Lund, tlf. 23 34 19 79 / E-mail: rebienlund@gmail.com.