Konsulenten besøger alle foreninger i Distrikt Syd og Distrikt Trekanten

I løbet af efteråret 2020 vil distriktskonsulent Henrik Videbæk besøge alle KFUM og KFUK-foreninger i Distrikt Syd og Distrikt Trekanten.

Birthe Aarestrup

Arbejdsgiverudvalget har besluttet, at det skal prioriteres, at Henrik aflægger disse besøg, nu hvor vi tager hul på en ny kontraktperiode i Henriks ansættelse. Vi tror på, at alle foreninger vil have glæde af et besøg, hvor man kan sparre med konsulenten, hvad enten man er en lille eller en stor forening.

Dagsorden for disse møder er foreningen selv med til at fastlægge, for mødet kan både være en drøftelse af foreningens aktiviteter eller foreningens deltagelse i distriktets arrangementer.

Henrik Videbæk vil selv kontakte alle foreninger i august måned med henblik på at aftale nærmere omkring besøget. Foreningen bestemmer selv, om det er hele bestyrelsen eller dele af bestyrelsen, der mødes med distrikskonsulenten.

Med venlig hilsen
Arbejdsgiverudvalget