Så er det måske dig, der er den nye formand for Efterskolefestival 2022! Festivalen afholdes den 11. til 13. april 2022.

Som formand leder du møderne i festivalkomitéen og har den daglige ledelse af festivalen i tæt samarbejde med konsulenten. Du er med til at have det samlede overblik over festivalen og til at sikre samarbejde på tværs af de forskellige underudvalg.

Desuden deltager formanden bl.a. i disse opgaver:

  • Udformning af tema og rammer for festivalen

  • Kommunikation til frivillige 

  • Kommunikation til de deltagende efterskoler (i samarbejde med konsulenten)

  • Planlægning af forberedelsesweekend for frivillige

Send kort ansøgning på mail til ps@kfum-kfuk.dk eller kontakt udviklingskonsulent Peter Sørensen på telefon 40 85 21 28.

Se mere om Efterskolefestival på efterskolefestival.dk

Ansøgningsfrist 8. oktober 2021.