Arv og testamente

Ved at støtte KFUM og KFUK med hele eller en del af din arv, giver du det videre, du selv har fået.

Scroll

KFUM og KFUK i Danmark er fritaget for at betale afgift til staten ved modtagelse af arv, så din støtte går ubeskåret til vores arbejde.

Få hjælp til oprettelse af testamente 

Der er præcise krav til udformning af testamenter, som skal overholdes for at sikre testamentets gyldighed.  

Du kan på en nem og sikker måde oprette testamente med donation til KFUM og KFUK hos virksomheden Dokument 24. Testamentet bliver gratis, når vi betænkes i testamentet. Se mere om oprettelse af testamentet her

Du kan også få hjælp til udformning af dit testamente hos vores advokat Jens Graven Nielsen. Hvis du betænker KFUM og KFUK i dit testamente, dækker KFUM og KFUK rimelige udgifter til udarbejdelse af testamentet hos

Jens Graven Nielsen hos Advokaterne Vogel & Gammelby
Kræmmergade 7,1.
6800 Varde
Tlf.: 75 22 00 11, mobil: 41 41 14 57
Mail: jgn@advovest.dk

KFUM og KFUK arbejder for at give børn og unge livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. Det er en ambitiøs vision, som organisationens mange frivillige med imponerede engagement har arbejdet for i mere end hundrede år, og som vi fortsat vil lægge alle vores kræfter i.

Når KFUM og KFUK arver, bliver pengene brugt med omhu til at finansiere og styrke arbejdet med at gøre kristendom relevant for nye generationer. Pengene er nødvendige til mangfoldige aktiviteter for børn og unge, til nutidige former for forkyndelse og til uddannelse af ledere.

Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man er afgået ved døden.

Ved at oprette et testamente sikrer man sig, at ens efterladte værdier bliver fordelt sådan, som man selv ønsker indenfor arvelovens rammer.

Opretter man ikke et testamente, vil alle værdierne blive fordelt efter arvelovens regler, som fastsætter, at den nærmeste familie arver.

Har man ingen arvinger og ikke skrevet testamente, tilfalder alle de efterladte værdier staten. Opretter man i den situation et testamente, kan man derimod selv bestemme, hvordan hele arven skal fordeles. Det kan fx være, at man både ønsker at testamentere til fjernere slægtninge og til en eller flere organisationer.

Efterlader min sig ægtefælle og/eller børn og/eller børnebørn kan man frit testamentere over 75% af arven.

Der er præcise krav til udformning af testamenter, som man skal overholde for at sikre testamentets gyldighed.

Det er ikke nok blot at fortælle de kommende arvinger, hvordan man ønsker arven fordelt. Og det er heller ikke tilstrækkeligt bare at skrive det ned på et stykke papir, som lægges i skrivebordsskuffen.

For at testamentet er gyldigt, skal det være udarbejdet i overensstemmelse med arveloven. Blandt andet derfor er det en god ide at benytte en advokat, når testamentet udarbejdes.

KFUM og KFUK tilbyder gratis advokatbistand i den forbindelse. Advokaten sørger for, at testamentet overholder de lovmæssige krav og sikrer samtidig, at det opfylder ens specifikke ønsker og behov.

Advokaten sørger desuden for, at ønskerne bliver formuleret på en måde, så der ikke er tvivl om, hvordan arven skal fordeles. Vær også opmærksom på, at alle navne og organisationer skal være skrevet tydeligt og korrekt, fx “KFUM og KFUK i Danmark”.

Testamentet underskrives hos en notar, efter det er udarbejdet hos advokaten i to eksemplarer. Det ene eksemplar skal være skrevet på Justitsministeriets genpartspapir (advokaten har dette).

De to eksemplarer medbringes hos en notar på et dommerkontor og underskrives først dér.
Testamentet vil nu være registreret i Centralregistret for Testamenter, som Skifteretten altid laver en forespørgsel hos, når et dødsfald bliver anmeldt. Der er således garanti for, at det bliver fundet og kommer i anvendelse.

Husk at medbringe legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation samt 300 kr. (stempelafgift) hos notaren (der kan også betales med kort).

Et testamente kan alternativt vedkendes af to vidner, som ikke selv må være arvinger eller i familie med arvinger (vidnetestamente). Vi anbefaler imidlertid ikke denne model, da der bl.a. ikke er garanti for at testamentet findes, når det ikke har været forbi en notar og blevet registreret i Centralregistret for Testamenter.

Inden du taler med advokaten, kan det være godt på forhånd at skrive ned, hvordan du gerne vil fordele din formue og ejendom. Her kan du fx tænke i andele/procenter.

Når du skal mødes med advokaten, kan det være en god idé at medbringe:

 • Et eventuelt allerede eksisterende testamente
 • Oplysninger om familieforhold, fx adoptivbørn eller børn uden for ægteskab
 • Oplysninger om din økonomi
 • Vielsesattest
 • Navn, adresse og fødselsdato på familie og venner, som du gerne vil betænke
 • Skifterestsattest, hvis du sidder i uskiftet bo
 • Skøde på ejendom, hvis ejendom indgår i dit bo
 • Særlige ønsker om vedligeholdelse af gravsted
 • Særlige ønsker i forhold til eventuelle husdyr
 • Navn og adresse på organisationer, du ønsker at betænke
 • Navn og adresse på en bobestyrer (normalt en advokat), som evt. skal hjælpe med at behandle boet

Ønsker du at ændre i et eksisterende testamente, fx for at betænke KFUM og KFUK med en andel, skal du henvende dig til en advokat. Det behøver ikke være den samme advokat, som du tidligere har benyttet ved udarbejdelsen af testamentet. Advokaten kan, med udgangspunkt i det tidligere testamente, lave de tilføjelser eller ændringer, som du ønsker. Samtidig kan advokaten også se testamentet efter i sømmene.

Det ændrede testamente skal registreres hos en notar på samme måde som ved oprettelse af et nyt testamente.

I praksis tilbagekaldes det eksisterende testamente i forbindelse med oprettelsen af det nye. Der kan være flere fordele ved at få sit testamente til juridisk "eftersyn". Det er nemlig ikke usædvanligt, at testamenter er "forældede", hvis der fx er sket ændringer i ens familiesituation, er sket ændringer i ens økonomi eller er lavet lovændringer.

Efterlaver du dig kun fjernere slægtninge (f.eks. søskendebørn eller børnebørn), vil du kunne give et stort beløb til KFUM og KFUK, uden det går ud over det beløb, du ønsker at betænke en slægtning med.

Det skyldes, at afgiften til staten reduceres betragteligt, hvis du i testamentet bestemmer at KFUM og KFUK (eller en eller flere andre almenvelgørende organisationer) skal betale boafgiften (arveafgiften) af den arv der tilfalder de fjernere slægtninge.

Kontakt evt. KFUM og KFUK's administrationschef for at høre nærmere om denne mulighed eller spørg advokaten.

Vidste du, at 15 procent af alle danskere skænker en del af deres arv til velgørende formål.