Internationalt udvalg på Wonderful Days

Tilbage

Scroll

Har du lyst til at præge Wonderful Days med indtryk og deltagere fra hele verden?

Som medlem af Internationalt Udvalg på WD, og i samarbejde med Landsudvalget Globale Fællesskaber, er du med til at kontakte partnere fra hele verden og invitere dem med til Wonderful Days. Du er med til at sikre, at internationale deltagere har en fantastisk festival, et samarbejde der sker i samarbejde med de internationale festivalguides. Derudover er du en del af gruppen, der sikre at alle på Wonderful Days mærker, at KFUM og KFUK er en del af en verdensorganisationen YMCA og YWCA.

Kort overblik over opgaver:

  • Deltager aktivt i udvalgsmøder
  • Søge fonde, med henblik på tilskud til internationale deltagere
  • Er med til at invitere hele verden med på Wonderful Days
  • Koordinere internationalt prægede aktiviteter sammen med Aktivitetsudvalget
  • Hjælpe med at oversætte materiale op til festivalen
  • Evt. hjælpe med at live-tolke på festivalen
  • Være med til at stå for pre-WD for de internationale festivalguides

Tidsforbrug

Det forventes, at du deltager i udvalgets møder og ellers arbejder selvstændigt eller i små grupper frem mod festivalen.
På selve festivalen forventer vi, at du deltager i programmet. Som udvalgsmedlem kan du eventuelt kombinerer din udvalgsopgave med at være festivalguide eller internationale festivalguide. Det er dog ikke et krav, at du kombinerer opgaven med andet.

Kompetencer

For at være med i det internationale udvalg skal du være åben over for at møde nye mennesker og være nysgerrig på verden omkring dig. Vi forventer, at du har engagement og initiativ, og at du føler dig nogenlunde hjemme i at snakke engelsk. Der er ingen krav om dit niveau - du skal bare have lysten og modet til at springe ud i det!

Ansøgning

For at blive medlem af det internationale udvalg på Wonderful Days, skal du skrive til festivalcheferne Kirstine Riis og Gertrud Thomsen på wd@kfum-kfuk.dk, så vil medlemmerne af det internationale udvalg kontakte dig. Senere skal du tilmeld dig som frivillig. 

Tilmeld dig som frivillig