Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde

Formålet er at aflaste pårørende til kronisk syge, alvorligt syge eller døende i eget hjem, undertiden også på plejehjem og hospital.

Scroll

Aflastningstjenesten er en frivillig social forening, der startede af kvindetræf i KFUM og KFUK i 1992. I dag er der 240 frivillige og 2 ansatte koordinatorer, der står for koordineringen af opgaver og frivillige. Vi yder vores indsats i Esbjerg og Varde kommuner, og har adresse på KFUM og KFUK i Esbjerg.

Vores indsats er

  • Aflastning af pårørende til alvorligt syge og døende
  • Besøgstjeneste ved ældre syge og ensomme
  • Vågetjeneste ved døende på hospice, plejecentre o private hjem
  • Frivillige på Hospice Sydvestjylland
  • Frivillige på plejecentre
  • Frivillige på psykiatrisk sengeafsnit i Esbjerg
  • Sorggrupper for voksne efterladte
  • Demensklubber
  • Musikere der spiller på hospice og plejecentre

Vi arbejder ud fra et kristent værdigrundlag og hospicefilosofien, hvor formålet er at skabe livskvalitet og nærvær og afhjælpe svære vilkår og ensomhed.

Vi udvikler nye tiltag efter, hvad der er af behov og ønsker og hvad vores ressourcer kan favne.

De frivillige er ved opstart til en forsamtale med koordinatoren, hvor der afstemmes forventninger. Efter introduktion starter de med en opgave ud fra ønsker og den tid, der passer dem.

De får tilbudt møder og kurser i løbet af året, og har altid mulighed for at få sparring ved koordinator.

Vi er en forening, der er bredt anerkendt for vores store indsats.

Kontaktperson - Esbjerg

Kontaktperson - Varde