Kvindeligt voksenarbejde

Scroll

Om Kvindeligt Voksenarbejde

Årlige landsdelsstævner for kvinder, som afholdes 2. lørdag i marts samt forskellige initiativer lokalt, hører under den særlige gren af KFUM og KFUK, vi kalder Kvindeligt Voksenarbejde.

Kvindeligt Voksenarbejde består af lokale studiegrupper, hvor kvinder mødes.

Hvad er projektgruppens opgaver

  • Sikre at alle er informerede om tema
  • Holde styr på turnusordningen i f.h.t. temaet
  • At programmerne bliver formidlet til hjemmesiden
  • Formidle aktuelt til hjemmesiden
  • At så frø og hjælpe med at starte nye stævner i landet

Gruppens opgave er at sikre, at en af de 8 grupper, som afholder landsdelsstævne, på skift hvert år udfærdiger et oplæg til tema for de årlige stævner, der afvikles den anden lørdag i marts i Hjørring, Herning/Tjørring, Fredericia/Varde/ Esbjerg, Taastrup, Holstebro (ny i 2022) og Kjellerup (ny 2022).

Landsdelstævner holdes 6 steder.  

Se kommende events

Projektgruppen består af

Birthe Hørlyck
Mobil: 51201123 
Mail: bkh.rendbjerg@gmail.com

Bente Kirkegaard Petersen
Mobil: 22525428
Mail: bkp@bbsyd.dk

Inger Marie Svinth, Herning
Tlf.: 9712 9012  mobil: 21291612
Mail: ingermariesvinth@gmail.com

 

 

Kvindelig Voksenarbejde på landsplan ser tilbage på 2023, hvor der blev afholdt landsdelsstævner for ca 450 kvinder, hvor temaet var DEL MED ANDRE og hvor både Holstebro og Silkeborg / Kjellerup havde stævne for 2. gang. 

Vi er rigtig glade for at det nu er muligt at mødes 6 steder rundt i landet.  STOR TAK til alle stævne udvalg for jeres store arbejde med planlægning og udførelse og STOR TAK til alle som tager imod invitationen.

Der er nok stor travlhed med planlægning af program for 2024 så held og lykke med det.

Det nye tema hedder: DET SKRØBELIGE OG FORUNDERLIGE MENNESKELIV hvor inspirationsmaterialet er udfærdiget af Taastrup gruppen   - hermed en lille appetit vækker:

Uddrag fra bogen Det skrøbelige menneskeliv. Perspektiver fra lægen og præsten af Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal

Skrøbeligt og forunderligt. På engelsk hedder skrøbelig fragile. Vi tænker på skrøbelige forhold eller porcelæn, der går i stykker. Det skrøbelige kan slå revner, men dog bevare sin form. Den skrøbelige har med andre ord usikkerheder, revner og sprækker, er tyndhudet og har masser af anfægtelser. Der er ressourcer at hente i skrøbeligheden. Hvis vores forståelse af os selv og det gode liv udelukkende er defineret af begreber som ”rask, succesfuld og på toppen”, skal der ikke meget til, før jorden skrider under os, og livet føles fattigt, tomt og mislykket

kom og deltag på stævnet og hør meget mere….

Citater til inspiration:

  • ’Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.’ E. Løgstrup i ’Den etiske fordring’ fra 1956.
  • Et slutpunkt kan vise sig at være en begyndelse, et nederlag kan senere vise sig at være en sejr. Kristian Lundberg

Bøn:

Sindsrobønnen –

Gud give mig sindsro til at acceptere det, jeg ikke kan forandre,

mod til at forandre det, jeg faktisk kan forandre

 og visdom til at se forskellen.

 Formuleret af den amerikanske teolog Reinhold Niebuhr (Gengivet fra ’Det skrøbelige menneskeliv’ af Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal. Eksistensen 2020 s. 129

 

På gensyn til stævne i 2024     ønsker Projektgruppen  som består af   Birthe Hørlyck, Egernsund – Inger Marie Svinth, Herning og  Bente K. Petersen, Sydals