Generalforsamling

Foreningen holder generalforsamling hvert år i marts måned i Kirkehuset.

Scroll

Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling i KFUM og KFUK i Haslev tirsdag den 21. september 2021.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent.
  Werner Fischer-Nielsen blev valgt til dirigent. Bente Kjærgaard Larsen blev valgt til referent.

Generalforsamlingen blev erklæret for rettidigt og lovligt indkaldt, og alle er stemmeberettigede.


 1. Beretningen blev fremlagt af formand Bent Mostrup:
  Aktiviteterne i foreningen:

Aktiviteterne i 2020 har været præget af coronanedlukningen.

Musikalsk legestue er startet op igen i august og foregår nu om mandagen. Der kommer ca. 18 børn i alderen 1- 4 år sammen med forældre og bedsteforældre. Der kommer også børn fra vuggestue og dagpleje.  Der synges og spilles, og bagefter spises madpakke, og de voksne får en kop kaffe. Der er også lidt tid til, at børnene kan lege. Sine Godt har siden nytår været ansat som leder af Musikalsk Legestue.
 

Bibelstudiegruppe – med op til 17 – 18 deltagere. Har været lukket ned pga. af corona. Er startet op igen her i efteråret i Kirkehuset. Vi mødes en gang om måneden og arbejder lige nu ud fra samtalebogen ”Sådan set” af Gudmund Rask Pedersen.

Hjemmesiden har ikke været vedligeholdt, men det vil der snarest bliver fulgt op på.

 

3 generationslejr på Bisserup måtte aflyses igen i år på grund af coronanedlukningen.

Nuværende medlemstal:

6 – 10 år:  10 medlemmer

11-29 år:  6 medlemmer

Over 30 år: 39 medlemmer

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020.
  Regnskabet blev fremlagt af kassereren Poul Kjærgaard Larsen. Årets resultat er et overskud på 62.517 kr. Der er modtaget udbytte af værdipapirer på 68.720 kr. og kursregulering af værdipapirer på 60.694 kr. Der har været udgifter til Musikalsk Legestue på 33.612 kr.
  Egenkapitalen pr. 31/12 2020 er 2.297.964 kr.

  Regnskabet blev godkendt.

 2. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet.

 

Følgende forslag til nye tiltag fremkom:

Spirekor for børn over 4 år, der er for store til Musikalsk Legestue, således at der er et musikalsk tilbud indtil de bliver store nok til kirkens juniorkor (fra 3. kl.). Det ville være fint, hvis der kunne findes en person, som kunne stå for et musikalsk tilbud til denne aldersgruppe.