Billede af: Carl

Impuls udflugt til Nørup Kirke og Bindeballe Købmandsgård

Impuls - KFUM og KFUK i Horsens

Impuls udflugt 2021

Årets udflugt gik til den smukke Nørup Kirke i Ribe stift.

Sognepræst Heinrich W. Pedersen fortalte om stedet og dets betydning fra før vikingetiden og helt op til nutiden, om Engelsholm SlotNørup KirkeGerhard de Lichtenberg og relationer til Horsens. Se også ligheder mellem Nørup Kirke og Hatting Kirke, bl.a. mht. den specielle løgkuppel på tårnet.

Vi startede med noget af historien udenfor kirken med udsigt til Engelsholm Slot i det flotte landskab på Jyllands ryg, tæt på hærvejen, mellem det bakkede Østjylland og det flade Vestjylland.

Fortællingen fortsatte indendørs i det rigt udsmykkede kirkerum (betalt af Gerhard de Lichtenberg).

Vi sang et par salmer, Den yndigste rose er funden og Spænd over os dit himmelsejl, hvorefter vi kunne se os omkring.

Så kørte vi til Bindeballe Købmandsgård og fik eftermiddagskaffe med lækre lagkager. Efter rundtur på egen hånd og lidt indkøb, vendte vi igen næsen hjemad med en god dags oplevelser.

Billeder:

Vi samles en af de første sommerdage udenfor Nørup Kirke - nogenlunde mellem Bredsten og Vandel

Vi samles en af de første sommerdage udenfor Nørup Kirke - nogenlunde mellem Bredsten og Vandel

Nørup Kirke

Pastor Heinrich W. Pedersen fortæller om egnen og om relationer til Horsens

Engelsholm Slot set fra kirken - særligt kendt i forbindelse med jordbesidder og storkøbmand Gerhard de Lichtenberg.

Engelsholm Slot set fra kirken - særligt kendt i forbindelse med jordbesidder og storkøbmand Gerhard de Lichtenberg.
I hans storhedstid kunne han komme fra Engelsholm til det Lichtenbergske Palæ i Horsens (Jørgensens Hotel) på egen jord på nær et par kilometer. Han betalte også for kirkens kostbare udsmykning.

Pastor Heinrich W. Pedersen fortæller om kirken og om relationer til Horsens

To keruber med ildsværd vogter indgangen til koret (som ved himlens port).
Til højre ses den dømmende - se den irettesættende pegefinger.
Til venstre ses den tilgivende - med håndens 'kom til mig' tegn.
Koret har i øvrigt gulv i sort/hvide skaktern (sand/falsk), mens resten af kirkens gulv har en ubestemmelig farve.

Himlens port findes i Nørup Kirke, hvor to keruber bevogter indgangen.
Her ses den lukkede port.
(Nogle heldige sjæle er her kommet indenfor porten).

Tekst på venstre side af himmelporten

Tekst på højre side af himmelporten

Gravminde i kapellet i Nørup Kirke

Den rigt udsmykkede altertavle i Nørup Kirke.
Læg mærke til den malede røde fløjlsgobelin bag altertavlen med guldhimmel.
I venstre side ses den tidligere skriftestol.
I højre side ses degnestolen.

Den overdådigt udsmykkede døbefont i Nørup Kirke

Prædikestolen i Nørup Kirke - med figurer, som symboliserer de syv dyder.

Himlen over prædikestolen.
Øverst sidder en pelikan, som plukker brystet til blods for at redde de tørstige unger.

Herskabsstolen - Etatsrådens loge (Gerhard de Lichtenberg) - med direkte indgang fra kirkens nordside - og vinduer, som kan sænkes.

Orgel og pulpitur i Nørup Kirke

Bindeballe Købmandsgård

Der var dækket flot op med store fine flødeskumslagkager.