Generalforsamling MK Fritid

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling for M&K Fritid torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 på Dalbygade 31

Dato og tidspunkt torsdag 30. marts 2023 kl. 19:00
StedDalbygade 31, Kolding

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning, ved formand Leif Juhl

 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Klaus Kromann

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. På valg er 
  - Klaus Kromann
  - Henning Pedersen
  - Rasmus Stougård 

 6. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant

 7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal sendes til formanden senest d. 16 marts 2023