KFUM og KFUK i Kolding

Dalbygade 31, 6000 Kolding

Scroll

Foreningsbygningen "K"

KFUM og KFUK i Kolding, Dalbygade 31, 6000 Kolding

Vores foreningsbygning omtales dagligt bare som K. Her foregår næsten dagligt aktiviteter for børn, unge, familier eller voksne.

Husorden

Bygningen er hele foreningens – Vær med til at passe på den!

Brug af bygningen

 • Der må ikke indtages alkohol i foreningsbygning uden forudgående tilladelse fra Bestyrelsen.
 • Rygning er forbudt i hele foreningsbygningen
 • Der må ikke spilles musik for åbne vinduer/døre aht. naboerne.

Når bygningen forlades

 • Oprydning: Selvfølgelig…. Møbler stilles på plads.
 • Rengøring: Alle rum (der trænger) støvsuges. Gulvet i Caféen og Køkkenet vaskes hvis nødvendigt.
 • Affald lægges i containeren i gården. Bemærk at der er affaldssortering
 • Affald fra private arrangementer skal bortskaffes på anden vis.
 • Varme: Termostater på radiatorer stilles på ”2” (om sommeren) hhv. ”2½” (om vinteren).
  Vi bruger ikke natsænkning, så varmestyringen i varmerummet (under trappen) skal altid stå på ”dagdrift” (sol-symbolet).
 • Aflåsning: TenSing døre og de indvendige døre, der er markeret med ”efterlades låst”, låses.
  Husk at låse alle udvendige døre.

Retningslinjer for overnatning i lokalerne

Brandmyndighederne har udstukket klare retningslinjer for overnatning i lokalerne. 

Der må kun overnattes i salen og cafeén. Alle andre steder i bygningen, er det forbudt at overnatte.

Bestyrelsen skal minimum 10 dage før overnatningen informere brandmyndighederne om at der overnattes i bygningen.

Derfor skal du sørge for at informere formanden om overnatningen inklusiv information om hvor mange personer der cirka skal overnatte. Du SKAL melde dette til formanden senest 14 dage før arrangementet.

Find kontaktoplysninger på formanden

Udløses røgalarmerne, kan de ikke stoppes før røgen er væk. Åben derfor vinduer og døre, for at lufte ud og lukke røgen ud. Først efter røgen er væk, vil røgalarmerne stoppe med at bippe

Booking af lokaler

Sådan booker du lokalerne til foreningsbrug

Afdelinger af KFUM og KFUK i Kolding sørger selv for at booke sine arrangementer i bookingsystemet, så vi har styr på hvornår lokalerne er i brug.

Da kalenderens data benyttes til at ansøge kommunen om lokaletilskud er det meget vigtigt at alle arrangementer indtastes i kalenderen.

Mangler du adgang til kalenderen kan du kontakte Jens på jensml@kfum-kfuk.dk 

Åbn booking kalenderen

Aktive medlemmer kan låne lokalerne til private arrangementer

Er du medlem af og aktiv i KFUM og KFUK i Kolding, kan du låne vores fine lokaler til dine private arrangementer.

Der ansøges om lån ved at sende en e-mail til Anne Kruse

I e-mailen skal der fremgå: dato, tidsrum, hvilke lokaler man ønsker at låne, samt dit navn og telefonnummer.

Bestyrelsen melder tilbage og sørger for evt. bookning i kalenderen.

Disse bookinger indgår ikke i lokaleopgørelsen til kommunen.

Find kontaktoplysninger her