Generalforsamling 2024

Der indkaldes til generalforsamling for KFUM og KFUK i Kolding tirsdag den 27. februar 2024

Dato og tidspunkt tirsdag 27. februar 2024 kl. 18:00
StedKFUM og KFUK, Dalbygade 31, Kolding

Selve generalforsamlingen er kl. 19:00, men vi starter med hotdogs kl. 18:00. 

Der er ikke tilmelding til arrangementet, men tryk gerne "deltager" på Facebook-begivenheden, så vi har lidt en ide om hvor mange hotdogs vi skal have klar

 

Endelig dagsorden:

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden der leder valg af dirigent og referent

 2. Beretninger

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse eller anden beslutning.

 4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet.

 5. Indkomne forslag (sendes til formanden senest den 13. februar)

 6. Budget for 2024 samt fastsættelse af kontingent for 2025

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er
  - Anne Kruse
  - Thomas Najbjerg
  - Jens Meier-Lindstrøm

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 9. Fremsættelse af evt. forslag til Landsmødet for KFUM og KFUK i Danmark

 10. Valg af delegerede til KFUM og KFUK’s Landsmøde

 11. Opstilling af evt. kandidater til Hovedbestyrelsen

 12. Eventuelt

 

Endelig dagsorden vil være tilgængelig her på websiden senest 1 uge før generalforsamlingen

Hotdogs, kaffe og kage er gratis - men du er selvfølgelig velkommen til at give en gave til KFUM og KFUK