Generalforsamling for MK Fritid

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for M&K Fritid torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.30 på Dalbygade 31

Dato og tidspunkt torsdag 21. marts 2024 kl. 19:30
StedKFUM og KFUK, Dalbygade 31, Kolding
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning, ved formand Leif Juhl

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Klaus Kromann

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. På valg er  Leif Juhl Henning Bitsch ( som er trådt ud af bestyrelsen i oktober 2023 )

  6. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant

  7. Eventuelt.

 

(lagt på websiden 13/1-2024)