Udvalg i distriktet

Scroll

Udvalg i distriktet

I distriktet har vi følgende udvalg

Forreningsudvalget som tager sig af økonomien, ansøgning, og afvikling af stormøde

Børnesommerlejrudvalg som planlægger og afvikler Børnesommerlejren i Thy

Familieudvalg som planlægger og afvikler et årligt arrangement for familier

Børnejulefrokostudvalg som planlægger og afvikler børnejulefrokost