Bibelgruppen

Bibelgruppen mødes på Storegade 64 ca. 1 gang i mdr. torsdag kl. 19.30

Scroll

Torsdag d. 13. juni Bibeltime v/ Britta og Bent. Kaffe: Marianne og Flemming

Søndag d. 23. juni Sankt Hans aften hos Kirsten og Erik – særskilt indbydelse kommer

 Fredag d. 16/8 Opstart v/Marianne og Flemming – indbydelse kommer

Torsdag d. 22/8 Bibeltime ”Salmebogen” v/ Karen. Kaffe: Britta og Bent

30/8 – 1/9 Weekendtur til Blåvandgård – indbydelse kommer

Torsdag d. 12/9 Bibeltime ”Ånden” v/ Kirsten og Erik. Kaffe: Karen

Søndag d. 22/9 Kl. 9.00 Kirkekaffe hos Karen Lene og Evald, Brendstrupsvej 32

Fredag d. 4/10 Efterårsfest på KFUMs Soldaterhjem i Varde – indbydelse kommer

 Lørdag d. 5/10 Kl. 8.30 Arbejdsdag på KFUM og KFUK

Torsdag d. 10/10 Bibeltime ”Bønnen” v/ Karen Lene og Evald. Kaffe: Kirsten og Erik

Torsdag d. 24/10 Kl. 19.00 Fælles sogneaften i Kirkens Hus Foredrag v/ Kasper Bro Larsen: Rembrandt og NT (Jesus i kunsten)

Torsdag d. 14/11 Bibeltime ”Nåden” v/ Laila og Jakob. Kaffe: Karen Lene og Evald

 Fredag d. 22/11 Højskolesang på KFUMs Soldaterhjem i Varde – indbydelse kommer

Lørdag d. 30/11 Kl. 9.00 Adventskranse og dekorationer v/Viggo, Bent og Britta

Fredag d. 13/12 Kl. 18.00 Madvent v/ Gitte og Viggo