Seniorprogram 2021 - 22

Scroll

Tirsdag 26. okt. kl. 19.00 Stormøde i Distrikt Trekanten i Christianshus, Christiansvej 4. Vi er værter ved kaffen.

Torsdag 28. okt. kl. 19.30. Prædikenværksted, tekst læses inden. (følger senest en uge før). Vi hjælper
Søren Thorsen (Hannerup) med at forberede prædiken. (Bente B). Vi mødes hos Lene og Jan, der står for forplejningen.

Torsdag 25. nov. kl. 19.30. Temaaften ved Berit og Asger. Vi mødes hos Ydun og Allan, der står for forplejning.

Lørdag 18. december kl. 18. Julefrokost i Krea med buffet fra Asian. Hygge med julelege, julesange,julehistorie, andespil mv. Anette og Carsten B. arrangerer.

Fredag-Søndag 14-16. januar. Voksenstævne Nyborg Strand.

Torsdag 27. jan. kl. 19.30. Prædikenværksted, tekst læses inden. (følger senest en uge før). Vi hjælper Michael H. Munch (Bredstrup og Pjedsted) med at forberede prædiken. (Merete og Per). Vi mødes i Krea. Forplejning ved Karen og Stig

Torsdag 24. febr. kl. 19.30. Sangaften med Birgitte Flemberg i Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61. Vi skal synge sange fra Puls og Højskolesangbogen. Bente leder aftenen. Tag selv kaffe/the/kage med til eget forbrug til fælles kaffebord. Fælles med kvindeligt voksenarbejde.

Torsdag 24. marts kl. 19.30. Temaaften om Kristendom og politik. (Bente og Carsten). I Krea. Lene og Bernd står for forplejning.

Fredag-søndag. 22-24 april Foreningslejr i Bøgeskovlejren. Tema: Fællesskaber. Per, Carsten B. og Inge Lisbeth udsender særskilt indbydelse senere.

Torsdag 28. april kl. 19.30. Vi skal bevæge os (folkedans, sanglege, stolegymnastik mv. ) Få en snak om næste sæson. Mødested følger. Påklædning til at bevæge sig i og medbring kaffe/kage/kopper til eget forbrug.

Torsdag 12. maj kl. 19.00 Vold-gå-tur fra Landsoldaten. Vi slutter med varme hveder hos Lis.

Torsdag 2. juni. Kl 19.30. Prædikenværksted, tekst læses inden. (følger senest en uge før). Vi hjælper Bente Hjul Johannessen (Taulov) med at forberede prædiken. (Vita og Inge Lisbeth). Vi mødes hos Linda og Ingvar, der står for forplejningen.


Mandag 6. juni kl. 10.30. Pinsegudstjeneste på Kastellet. Vi spiser vores medbragte mad på pladsen efter gudstjenesten.


Torsdag 23. jun. kl. 17.30 ved Krea. Sankt Hans. Indbydelse følger.