Indsamling til konsulent

Udviklingskonsulenten hjælper os med sparring med- og udvikling af frivillige, udvikler tilbud for børn og unge, er sparringspartner for aktivitetsudvalgene, støtter distriktets foreninger i udvikling af aktiviteter, arbejder med kommunikation og sikrer samarbejde på tværs.

Sådan kan du støtte projektet

  • Du kan støtte projektet ved at lave en gaveaftale. Det er både muligt at støtte månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller årligt. Du finder blanketten på KFUM og KFUK's hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk. Tryk på "Støt os", "Vær med" og "Opret en gaveaftale".
  • Ønsker du at bidrage med et engangsbeløb, kan du sende din støtte til projektets konto: Reg. nr. 9255, kontonr. 3000 006 709. Skriv "Projekt Udviklingskonsulent" i meddelelsesfeltet. Læs også her på distriktets hjemmeside, hvordan du får skattefradrag.
  • Du kan støtte på MobilePay. Send din støtte til 88255 og skriv "Konsulent i Hærvejen" i meddelelsesfeltet.

Ønsker du at høre mere om projektetansættelsen, om skattefradrag eller andet, er du velkommen til at kontakte indsamlingsudvalget: 
Jan Carstens, tlf. 2165 2198
Frits Madsen, tlf.  4250 2527 
Anders Lunde, tlf. 3027 8400.
Kunne du tænke dig at få besøg af en af dem, er du også meget velkommen til at kontakte dem.

Vejledningsfolder til indsamlingen: Sådan kan du støtte projektet

Blanket til gaveaftale