Billede af: Ulla Bergholt

Nyhedsbrev oktober 2021

Nyhedsbrev udsendt pr. mail til medlemmer d. 16. oktober

Poul Rabjerg

Stor nyhed – Legegruppe

Den 1. november starter der en legegruppe i foreningsbygningen.
Legegruppen vil foregå hver mandag og onsdag i tidsrummet 9-30 – 13, og henvender sig til hjemmepassere med børn i alderen 2,9 – 6 år. Mindre søskende er også velkomne.
Der kommer snart yderligere information på hjemmesiden og Facebook.

Børnedisko – opstartsfest med stor succes

Så kom der gang i børnedisko igen, og det med stor succes.
Der kom ca. 30 børn, hvor rigtig mange kom for første gang.
Med så mange børn kan lederne godt bruge nogle ekstra hænder, så overvej om det er noget du kan bidrage med.

Stormøde i distrikt Midtjylland

Distrikt Midtjylland har indkaldt til stormøde. Det foregår i Kirkeladen, Gjelleup, den 26. oktober kl 19.00 til 22.00.
På stormødet vil der i år være forskellige workshops rettet mod både klub, forening og distrikt.
Stormødet er generalforsamling for KFUM og KFUK i distrikt Midtjylland
For yderligere information se https://kfum-kfuk.dk/midtjylland/events/stormode-distrikt-midtjylland/

Ny hjemmeside – er gået online

Foreningens nye hjemmeside er gået online, og jeg håber I kan bruge den.
Den nye hjemmeside er opbygget meget med billeder, så herfra en opfordring til at I i afdelingerne får taget nogle billeder, som kan bruges på siderne.
Hvis I har noget der skal med eller rettes, så henvend jer til Ulla Bergholt, uabergholt@gmail.com

Renovering af foreningsbygningen

Renoveringsarbejdet i foreningsbygning er nu afsluttet.
Der skal lyde en stor tak til jer som har deltaget i dette.
Udvendig arbejde på facaden er udsat til foråret, da der er problemer med at finde håndværkere som kan udføre det nu.

Dato for generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes 15. marts 2022.
Der vil komme til at mangle kandidater til bestyrelsen, så begynd allerede nu i afdelingerne og snakke om hvem I vil opstille.

Næste bestyrelsesmøde i bestyrelsen.

Bestyrelsens næste bestyrelsesmøde er den 10. november

På vegne af bestyrelsen
Poul Rabjerg