Fredagstræf

Fredagstræf er en seniorgruppe under KFUM og KFUK i Herning.

Aldersmæssigt er vi  ca. mellem 60 og 80 år.

Vi har 35 på adresselisten over dem, som kommer i afdelingen. Vi kan nemt være flere.

Aftenernes program er fællesspisning kl. 18:00 efterfulgt af programpunktet kl. 19:30 til ca. 21:00.
Derefter drikker vi aftenkaffe og slutter aftenen senest kl. 22.

De fleste gange har vi en foredragsholder udefra. Emnerne kan f.eks. være litteratur, rejsebeskrivelser, aktuelle emner, bibelforedrag, sangaftner, film.

Programmet for foråret 2023 kan ses her:

Program

Vel mødt til hyggeligt og givende samvær!

Tilmelding til de enkelte aftner skal ske senest tirsdagen forinden til en af de kontaktpersoner, der er nævnt under den enkelte mødeaften. Tilmelding kan også ske ved at kontakte en fra udvalget.

Udvalget for Fredagstræf:
• Sidsel og Peter Jørgensen
tlf. 97 22 23 31 / 21 64 54 87
• Ruth og Knud Erik Jørgensen
tlf. 61 31 21 68 / 20 23 51 61
• Vagn Flensborg
tlf. 20 20 31 05