Nyhedsbrev oktober 2022

Udsendt pr. mail til medlemmerne d. 15. oktober

Poul Rabjerg

Børnehøjskole

Det har desværre vist sig, at der i øjeblikket ikke er den nødvendige opbakning til etablering af en børnehøjskole i Herning. Projektet er ikke opgivet, men parkeret indtil videre.

Nye initiativer - Højskolesang og Familiesang

I øjeblikket arbejdes der på at få gang i Højskolesang, som henvender sig til gruppen unge voksne (20 -35 årige).

Se yderligere: https://kfum-kfuk.dk/aktiviteter/lokale-aktiviteter/hojskolesang/
og https://intranet.kfum-kfuk.dk/materialer/aktiviteter/hoejskolesang

Yderligere arbejdes der også på at få gang i Familiesang, som henvender sig til småbørn og deres voksne - det kan være forældre, bedsteforældre eller andre nære voksne omkring dem.

Se yderligere: https://kfum-kfuk.dk/aktiviteter/lokale-aktiviteter/familiesang/
og https://intranet.kfum-kfuk.dk/materialer/aktiviteter/familiesang

Skulle du have lyst til at være med i et af disse initiativer, så sendt gerne en besked via e-mail til: bestyrelsen.herning@kfum-kfuk.dk eller kontakt mig direkte.

Høje energi omkostninger

I bestyrelsen er vi beviste om, at prisen på energi i øjeblikket er meget højt.Derfor en opfordring til at tænke på dette når I bruger lokalerne i foreningsbygningen.
F.eks Sluk for lyset når lokalet ikke længere bruges.

Vi har talt om hvad radiatorerne i den nye sal skal stå på, og tror, at hvis de står på 2, vil det være optimalt. Nogle har haft den opfattelse at de skal står på 1, når lokalet forlades, men det må heller ikke være for kold på mødeafterne.

Vi ser det ikke umiddelbart som en mulighed at slukke udelyset om aftenen, som der sker hos Børnehuset Brændgård, da vi har mødeaktiviteter om aftenen. Udelyset styres af et tænd- og slukur.

Landsmøde 2022, 11. - 13. november

Kom med og oplev demokratiet i KFUM og KFUK samt få suset og se, at vi er en del af noget større.

Se yderligere: https://kfum-kfuk.dk/lm/

Vi har i foreningen 4 delegeret pladser, som giver ret til at stemme på landsmødet.
Disse pladser er tildelt følgende:
Ulla Bergholt
Conny Ribberholt
Henrik Ribberholt
Poul Rabjerg

Men det er også mulig for øvrige medlemmer at deltage på landsmødet, dog uden stemmeret.
KFUM og KFUK i Herning, giver 50% rabat på deltagerprisen.

Tilmelding som ”Almindelig deltager (uden stemmeret)”, sker via https://kfum-kfuk.dk/lm/din-deltagelse/tilmelding-og-priser/

 

På bestyrelsens vegne

Poul Rabjerg