Nyhedsbrev april 2023

Kontaktpersoner og kommende arrangementer. Udsendt pr. mail til medlemmerne d. 15. april.

Poul Rabjerg

Kontakt til afdelinger og udvalg

I bestyrelsen vil vi gerne have nærhed til de forskellige afdelinger og udvalg. Derfor at der udpeget følgende primære kontaktpersoner i bestyrelsen:

Afdeling / udvalg

Bestyrelsesmedlem

Legegruppen

Conny Ribberholt

Børnedisko

Birger Højhus

Familiesang

Jens Moesgård Nielsen

Café Liv

Jens Moesgård Nielsen

Ten Sing

Jens Moesgård Nielsen

Højskolesang

Ulla Bergholt

Fredagsmylder

Jens Moesgård Nielsen

Reflex

Birger Højhus

Fredagstræf

Peter Jørgensen

Kryds- og tværsudvalg

Peter Jørgensen

Formiddagskaffe

Peter Jørgensen

Genbrugsudvalg

Peter Jørgensen

Ejendomsudvalg

Poul Rabjerg

 

Opslag på hjemmeside, Facebook eller Instagram

Hvis I gerne vil have opslag på hjemmesiden, Facebook og/eller Instagram, så er det Ulla Bergholt, vores webmaster, der kan sørge for det. Men:
Det kræver at I selv er aktive og kommer med indholdet i god tid.
Indholdet skal være klar til at bliver vist og slået op, og skal meget gerne indeholde billeder.

Kommende arrangementer

Kryds- og tværs
På tirsdag den 18. april kl. 19.30, mødes vi igen på kryds og tværs af foreningen med besøg af Arne Andreasen under temaet ”Årstidens sange og Øjeblikkets salmer”.

Arne Andreasen præsenterer en række af sine nyere sange og salmer - og fortæller om sangenes tilblivelse og inspiration.
Indimellem skal vi forbi mere kendte ting fra Salmebogen og Højskolesangbogen.

Højskolesang for unge
På torsdag den 27. april kl. 19.00, er anden omgang med højskolesang for unge.

Den første aften var der knap 20 deltagere.

Vi håber at kunne gentage succesen.

Formiddagskaffe
På torsdag den 4. maj kl. 10.00, er der mulighed for at deltage i fælles formiddagskaffe, som er for alle.

Det er et fællesskab, hvor alle kan mødes på tværs af alder og interesser, og både foreningens medlemmer og andre interesserede, der har lyst til at tage del i et hyggeligt og nærværende fællesskab, er meget velkomne.

Vi begynder kl. 10 med at synge en sang, og herefter er der kaffe og brød. Under kaffen synger vi ofte et par sange mere, hører en tekst eller diskuterer et aktuelt emne. Der er altid noget fra hverdagslivet og foreningslivet at snakke om.

Formiddagskaffen koster 10 kroner, og der er ingen tilmelding.

 

På bestyrelsens vegne
Poul Rabjerg