Generalforsamling 2024

Dato og tidspunkt tirsdag 19. marts 2024 kl. 19:00 -
tirsdag 19. marts 2024 kl. 22:00
StedBrændgårdvej 18

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for KFUM og KFUK i Herning,
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 på Brændgårdvej 18, Herning

I henhold til foreningens vedtægter, §8:
https://kfum-kfuk.dk/media/xulgs0ua/vedt%C3%A6gter-for-kfum-og-kfuk-i-herning.pdf

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent v/ Poul Rabjerg
2. Mundtlig beretning fra bestyrelsen v/ Poul Rabjerg
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2023 v/Ulla
Bergholt
4. Arbejdsdrøftelse
    a) Ind under jul version 2024 – eller andre pengeskabende tiltag
    b) Børnehøjskolen
5. Indkomne forslag
    a) Fordeling af rentepenge v/ Poul Rabjerg – ingen udlodning i år
    b) Fordeling af afkast fra Eli Jepsens Legat v/ Poul Rabjerg – ingen
udlodning i år
    c) Bestyrelsens bemyndigelse til §10 d v/ Poul Rabjerg
6. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget
7. Valg af 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer & 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Intet
10. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttes med en bøn og fællessang v/Birger Højhus
Der vil være indlagt en passende pause, hvor foreningen vil byde på et lettere
traktement.

Med venlig hilsen og på vegne af KFUM og KFUK i Herning
Poul Rabjerg, formand