Ekstraordinær generalforsamling

KFUM og KFUK

Kære medlemmer 

 

På dette års generalforsamling blev det vedtaget, at man kan vælges ind i bestyrelsen fra 16 år. Denne ændring var nødvendig, hvis organisationen fortsat skulle have tilskud fra DUF. (Tipsmidler)  

 

På trods af mange rettelser, er der smuttet en enkelt passus.

I § 11.1 står der, at "Formand, næstformand og kasserer skal være myndige."  

 

Dette passus skulle have været slettet. Da denne rettelse ikke er sket på generalforsamlingen, er vi pålagt at afholde to ekstraordinære generalforsamlinger for at få slettet denne sætning.   

 

Derfor indkaldes alle medlemmer til de to ekstra ordinære generalforsamlinger 

  1. 23/11 kl. 19.45-20.00 og 7/12 kl. 19.45-20.00. 

Arrangementet afholdes i forbindelse med En go aftens program, da vi har brug for min. 3 deltagende medlemmer.