Lokalt

Generalforsamling 2021

Bestyrelsen i KFUM & KFUK i Holstebro

Ved dette års generalforsamling for KFUK & KFUK i Holstebro skal vi have besluttet lidt større emner.

Samtidig skal vi overholde gældende coronaregler.

I skal derfor have et gyldigt coronapas klar i døren samt bære mundbind indtil i har fundet jer tilrette i en stol.

Yderligere opfordre vi til at man medbringer egen funktionel kuglepen så vi kan minimere smitte risiko via brug af fælles kuglepenne.

Vi forventer stadig at kunne være i KFUM & KFUK's lokaler på 1. sal af Ungdomsborgen.

 

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af referent og dirigent
 2. Formandsberetning v. Lars
 3. Administrationsudvalgets beretning v. Flemming
 4. Spørgsmål/kommentarer til klubberetninger
 5. Foreningens regnskab v. Mia
 6. Administrationsudvalgets regnskab v. Kaj
 7. Orientering om Venøborg v. Kent Byrialsen
 8. Arbejdsdrøftelse og oplæg v. Niels Arne Christensen
 9. Kaffe og kage
 10. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af 2 suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer
 14. Valg til administrationsudvalget
 15. Afstemning om nye vedtægter
 16. Afstemning om salg af ejerlejlighed nr. 1
 17. Andagt

 

Vi ser frem til igen at kunne se jer alle.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i KFUM & KFUK i Holstebro