Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen finder sted mandag d. 18. marts kl. 18.00 i Ikast Kirkecenter startende med fællesspisning. Selve Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Du tilmelder dig spisningen ved at sende en sms til Kirstine Fyhn på 22858680. - Tilmeldingsfrist til fællesspisning er d.14. marts

Dato og tidspunkt mandag 18. marts 2024 kl. 19:00 -
mandag 18. marts 2024 kl. 22:00
StedIkast Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, 7430 ikast

Kære medlem af KFUM og KFUK i Ikast.

D. 18. marts kl. 19.00 afholdes årets generalforsamling og vi i bestyrelsen glæder os til at se et bredt udsnit af foreningen. 

For dem, der har lyst, begynder aftenen kl 18.00  med gratis fællesspisning for alle medlemmer og derefter er der generalforsamling. Du tilmelder dig aftensmaden ved at sende en sms til Kirstine Fyhn på 22858680.
Tilmeldingsfrist til fællesspisning er d.14. marts

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Beretninger
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år
 5. Valg til bestyrelsen incl. to suppleanter
 6. Valg til Økonomiudvalg
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Landsmøde
 9. Distrikt Midtjylland
 10. Indkomne forslag - Ingen rettidige indkomne forslag
 11. Arbejdsdrøftelse - Fremtidens vision for KFUM og KFUK
 12. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen for KFUM og KFUK i Ikast.