Bestyrelsen

 

 

Formand

Kontakt til: "Klub Fredag"
Valgt for 2024 - 2026

 

Næstformand

Helle S. Wedel

Kontakt til: "Voksen på Tværs", "Voksen Forum"
Valgt for 2023 - 2025Medlem

Poul Berg Toftdahl

Bestyrelsesrepræsentant i "Kommunikationsudvalget"
Valgt for 2023 - 2025

 

Medlem

Bestyrelsesrepræsentant i "Økonomiudvalget", "Arbejdsgiverudvalg"
Valgt for 2023 - 2025

 

Medlem

Anders Immersen

Kontakt til: "Y's Guys","Unge Voksne", "Familiemylder"
Bestyrelsesrepræsentant i "Repræsentantskabet for Ikast Kirkecenter"
Valgt for 2024 - 2026

 

Medlem

Tove Simonsen

Kontakt til: "Familieklub 09", "FamilieMix", "Højskolesang"
Repræsentant i distriktsbestyrelsen
Valgt for 2024 - 2026

 

Konsulent

Tine Engrob Jørgensen

Kontakt til: "MiniTeen", "Legestue", "KreaKælderen"

 

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for KFUM og KFUK i Ikast leder foreningen mellem generalforsamlingerne (hvor alle medlemmer er medbestemmende - også til at vælge bestyrelsen).

Bestyrelsens primære opgaver er drift og nytænkning af KFUM og KFUK i Ikast ud fra det formål og de menneskelige og økonomiske ressourcer foreningen har.

Der udover har Bestyrelsen en koordinerende funktion for hele foreningen:
Internt - i forhold til at holde samling på klubber, afdelinger og arbejdsudvalg, der i det daglige udgør hovedparten af foreningens arbejde.
Eksternt - i forhold til Landsbevægelse, instanser (f.eks. kommunen, kirker m.v. ), andre organisationer o.l.

Bestyrelsen evaluerer, visionerer og igangsætter på foreningens trivsel, målsætninger og overordnede aktivitetsniveau. Klubber og afdelinger er meget selvbestemmende på, hvad der skal ske der - men det kan f.eks. være Bestyrelsen, der igangsætter en ny klub eller aktivitet ud fra arbejdsdrøftelsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for en evt. ansat konsulent, men har nedsat et arbejdsgiverudvalg/trivselsudvalg, der klarer den kontinuerlige opgave og refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er repræsenteret i flg. udvalg:

Økonomiudvalg
Kommunikationsudvalg

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt. Møderne afholdes privat hos medlemmerne fra kl. 19-22.

Man vælges til bestyrelsen for en 2 årlige periode på generalforsamlingen, som afvikles i marts hvert år.

Kontakt gerne bestyrelsens medlemmer for yderligere information om arbejdet.