Bestyrelsen

 

 

Valgt for 2020 - 2022
Kontakt til: "Unge Voksne" og "Familieklub 09"

Næstformand

Bjarne Benner Svendsen

Valgt for 2021 - 2023
Bestyrelsesrepræsentant i "Kommunikationsudvalget" i kraft af webmaster rollen

Næstformand

Claus Skov Jensen

Valgt for 2020 - 2022
Kontakt til: "Y's Guys" og "Familiemylder"
Bestyrelsesrepræsentant i "Økonomiudvalget" samt i "repræsentantskabet for Ikast Kirkecenter"

 

Medlem

Louise Gottenborg

Valgt for 2021 - 2023
Kontakt til: "FamilieMix" og "Voksen på Tværs"

 

Medlem

Valgt for 2021 - 2023
Kontakt til: "MiniTeen" og "Voksen Forum"
Bestyrelsesrepræsentant i "Kommunikationsudvalget"

 

Medlem

Kirstine Buelund Fyhn

Valgt for 2020 - 2022
Kontakt til: "Klub Fredag"

 

 

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for KFUM og KFUK i Ikast leder foreningen mellem generalforsamlingerne (hvor alle medlemmer er medbestemmende - også til at vælge bestyrelsen).

Bestyrelsens primære opgaver er drift og nytænkning af KFUM og KFUK i Ikast ud fra det formål og de menneskelige og økonomiske ressourcer foreningen har.

Der udover har Bestyrelsen en koordinerende funktion for hele foreningen:
Internt - i forhold til at holde samling på klubber, afdelinger og arbejdsudvalg, der i det daglige udgør hovedparten af foreningens arbejde.
Eksternt - i forhold til Landsbevægelse, instanser (f.eks. kommunen, kirker m.v. ), andre organisationer o.l.

Bestyrelsen evaluerer, visionerer og igangsætter på foreningens trivsel, målsætninger og overordnede aktivitetsniveau. Klubber og afdelinger er meget selvbestemmende på, hvad der skal ske der - men det kan f.eks. være Bestyrelsen, der igangsætter en ny klub eller aktivitet ud fra arbejdsdrøftelsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for en evt. ansat konsulent, men har nedsat et arbejdsgiverudvalg/trivselsudvalg, der klarer den kontinuerlige opgave og refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er repræsenteret i flg. udvalg:

Trivselsudvalg for konsulent
Økonomiudvalg
Kommunikationsudvalg

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt. Møderne afholdes privat hos medlemmerne fra kl. 19-22.

Man vælges til bestyrelsen for en 2 årlige periode på generalforsamlingen, som afvikles i marts hvert år.

Kontakt gerne bestyrelsens medlemmer for yderligere information om arbejdet.