Bestyrelsen

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men efter generalforsamlingen består den af nedenstående personer.

 

Formand

Valgt for 2022 - 2024


Medlem

Poul Berg Toftdahl

Valgt for 2023 - 2025

 

Medlem

Valgt for 2023 - 2025

 

Medlem

Kristina Fjordback

Valgt for 2023 - 2024

 

Medlem

Helle S. Wedel

Valgt for 2023 - 2024

 

Medlem

Tove Simonsen

Valgt for 2023 - 2025

 

Opgaver der ikke er blevet fordelt endnu:
Kontakt til: "Y's Guys", "Klub Fredag" og "Festudvalget"
Kontakt til: "Familieklub 09", "FamilieMix" og "Familiemylder"
Kontakt til: "MiniTeen", "Voksen på Tværs" og "Voksen Forum"
Kontakt til: "Unge Voksne"
Bestyrelsesrepræsentant i "Repræsentantskabet for Ikast Kirkecenter"
Bestyrelsesrepræsentant i "Kommunikationsudvalget"
Bestyrelsesrepræsentant i "Økonomiudvalget"

 

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for KFUM og KFUK i Ikast leder foreningen mellem generalforsamlingerne (hvor alle medlemmer er medbestemmende - også til at vælge bestyrelsen).

Bestyrelsens primære opgaver er drift og nytænkning af KFUM og KFUK i Ikast ud fra det formål og de menneskelige og økonomiske ressourcer foreningen har.

Der udover har Bestyrelsen en koordinerende funktion for hele foreningen:
Internt - i forhold til at holde samling på klubber, afdelinger og arbejdsudvalg, der i det daglige udgør hovedparten af foreningens arbejde.
Eksternt - i forhold til Landsbevægelse, instanser (f.eks. kommunen, kirker m.v. ), andre organisationer o.l.

Bestyrelsen evaluerer, visionerer og igangsætter på foreningens trivsel, målsætninger og overordnede aktivitetsniveau. Klubber og afdelinger er meget selvbestemmende på, hvad der skal ske der - men det kan f.eks. være Bestyrelsen, der igangsætter en ny klub eller aktivitet ud fra arbejdsdrøftelsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for en evt. ansat konsulent, men har nedsat et arbejdsgiverudvalg/trivselsudvalg, der klarer den kontinuerlige opgave og refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er repræsenteret i flg. udvalg:

Økonomiudvalg
Kommunikationsudvalg

Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt. Møderne afholdes privat hos medlemmerne fra kl. 19-22.

Man vælges til bestyrelsen for en 2 årlige periode på generalforsamlingen, som afvikles i marts hvert år.

Kontakt gerne bestyrelsens medlemmer for yderligere information om arbejdet.