Klubber og afdelinger

Klubbernes kontaktpersoner


Mini-teen (2.-6. kl.)
Tine Engrob Jørgensen
Tlf.: 60 21 44 04
tej@kfum-kfuk.dk


Ys GUYS (6.7.8. kl.)
Esben Hansen
tlf: 97 11 60 39 / 40 55 52 27
hansen@ecdvd.dk

 

Afdelingernes kontaktpersoner

Unge Voksne (16-25 år)
Magnus Fjorback
tlf. 31 50 28 26

Klub fredag
Louise Kold
louiseblokkold@gmail.com

Familieklub'09
Karin Hebsgaard Haug
Tlf.: 30 29 82 62
k_hebsgaard@hotmail.com

Familie Mix
Tina Blæsbjerg
Tlf.: 25 34 04 12
blaesbjerg82@gmail.com

Familiemylder
Else Rasmussen
Tlf.: 97 15 10 12
else.morten.rasmussen@gmail.com

Voksne Forum (fra 35 år)
Betty From
Tlf. 22 96 75 50

Voksne på tværs
Bente Larsen
ronnealle8@gmail.com