Nyt fra bestyrelsen

Hvem sidder i distriktsbestyrelsen, hvad er bestyrelsens nuværende fokusområde og hvilke arrangementer yder distriktet bla. tilskud til.

Bestyrelsen

På Stormødet i marts blev der valgt ny distriktsbestyrelsen, og denne har konstitueret sig som følgende: Mie Baunwall Brander (formand), Martin Søgaard Poulsen (næstformand), Søren Damborg Fredsgaard (kasserer), Kathrine Ledet Birkbak (sekretær) og Peter Winther Thomsen (medlem).

Både inden Stormødet, og det næste stykke tid, er fokus for distriktsbestyrelsen, at skabe en bedre sammenhæng mellem lokalforeninger, udvalg og distriktsbestyrelsen, både for at få alle med til arrangementer, men også i håbet om, at nye kræfter vil engagere sig i nogle af de arrangementer som arrangeres af Distrikt Nord.

I distriktsbestyrelsen vil vi gerne støtte økonomisk op om at medlemmer deltager i landsdækkende arrangementer og kurser.

Hvis du skal deltage i World Council, så kan du søge tilskud på 1000,- som delegeret og 500,- som frivillig. Send en mail til bestyrelsen med en kopi af din tilmelding som dokumentation, så gives der tilskud.

Vi håber at mange vil deltage på landsmødet på Hotel Nyborg Strand, og dette støtter vi også økonomisk. Når du tilmelder dig, så vil der automatisk blive trukket 500,- fra deltagerprisen, og du skal dermed ikke gøre andet for at få tilskud.

Selvfølgelig skal vi også på Børnefestival, og derfor arrangerer Distrikt Nord fællestransport med bus, som bliver gratis at hoppe på. Det forventes at bussen laver to stop, et nordenfjords og et ved Aalborg, mere info følger.

Distriktet vil også gerne give tilskud til andre lejre og kurser, send en kort ansøgning, og så hører du fra os, i forhold til hvad der kan lade sig gøre.

Inden længe er det sommerferie, og dermed også tid til årets børnesommerlejr. Vi håber i alle vil tilmelde jeres børn, og invitere andre børn med fra fx den lokale skole, naboens og måske nogle fætre og kusiner. Lejren er for alle børn som skal starte i 0.-7. klasse efter sommerferien, og alle er inviteret, der er intet krav om medlemskab af KFUM og KFUK.

God sommer til jer alle