Nyt fra bestyrelsen November 2023

Bestyrelsen sender en stor tak til alle de frivillige kræfter i distriktet. MEN der er brug for flere hænder! Læs her hvad du kan hjælpe med.

Bestyrelsen i KFUM og KFUK i Distrikt Nord

Bestyrelsen siger tak for et godt efterår, og går snart vinteren i møde med jul og hygge i denne mørke tid. Vi ser tilbage på en tid med dejlige aktiviteter i Distrikt Nord, som der sættes stor pris på, og samtidigt også med udsyn til lysere tider.

I år har der endnu en gang været Høstfest den 7. oktober hos Inge og Mogens med et lidt anderledes koncept med foreningsfortællinger fra forskellige generationer. God mad, sang, kage og kaffe, samt folkedans med musik fra Thomas. En særlig tak til alle der deltog og hjalp til, så vi fik en dejlig aften i godt selskab.

Der har været Voksenstævne den 11. november med flere end 70 deltagere i Bidstrupkirken i Hjørring. Der var flere oplæg og god mad samt dejligt samvær.

Konfirmandlejr blev afholdt den 28. oktober på Hørby Efterskole med 50 konfirmander fra 3 forskellige sogne. En intens dag med mange gode oplevelser for konfirmanderne. Tak til alle de frivillige og præster som fik denne dag til at lykkes!

Der er flere udvalg, der godt kunne bruge en hjælpende hånd. Tak til dem der gør et kæmpe stykke arbejde, og tak for dem, der har tilkendegivet at de gerne vil hjælpe til. Helt konkret mangler der bl.a.:

  • Frivillig til kommunikationsudvalget - Især til hjemmeside og Youtube.
  • Ledere til børnesommerlejr
  • Med-planlægninger til Høstfest

Til Stormødet 2024 er Østervrå værter og ønsker at ændre i formatet til det traditionelle Stormøde. Stormødet bliver torsdag den 21. marts på Rubjerglejren, Delfinvej 25, 9480 Løkken. Klokken 17 vil der være en gåtur eller lignende aktivitet afhængigt af vejrforhold. Klokken 18 vil der være fællesspisning, og klokken 19 vil Stormødet officielt starte, så man har mulighed for at nå helt til Rubjerg i en travl tid. Vi håber at der er mange der kan deltage og vi kan få nogle saglige snakke om Distriktets fremtid.

Status for bestyrelsen:

Bestyrelsen har siden sidste Stormøde haft mandat til at finde 1 ekstra medlem samt 2 suppleanter, hvilket ikke har været muligt for den nuværende bestyrelse. Derudover er der i bestyrelsen 3 medlemmer på valg, hvor 2 ikke ønsker genvalg. Det efterlader en bestyrelse på 2 personer, hvilket ikke er holdbart. Derudover er det kun mænd fra Østervrå og Aalborg, der er repræsenteret.

Bestyrelsen i dag:

Martin Holm Hansen, Østervrå, menigt medlem, ikke på valg

Søren Damborg Fredsgaard, Aalborg, kasserer, ønsker ikke genvalg

Peter Winter Thomsen, Østervrå, næstformand, ønsker ikke genvalg

Martin Søgaard Poulsen, Aalborg, formand, på valg, ønsker genvalg