Bisseruplejren - generalforsamling 24. marts

Bisseruplejren ligger ved Bisserup Strand, lige op til skov og hav. En dejlig stor grund på ca. 20.000 m2 gør den velegnet til weekendlejre og sommerlejre, kurser, lejrskoler m.v.

bisseruplejren.dk

Scroll

Generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren  torsdag d. 24. marts kl. 19.30

NB: Nyt sted:

KFUM og KFUK i Næstved - Tensinglokale, Søndergade 28, Hyllinge, 4700 Næstved.

 Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag - Der er ikke indkommet forsalg
  5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
  8. Eventuelt.