Generalforsamling

Generalforsamling

Scroll

Generalforsamling i Distrikt Østersøen

Søndag d. 6. juni  2021, kl. 13, Kirkevænget 2, 4180 Sorø

 

Referat fra Generalforsamlingen:

 

 1. Valg af referent og ordstyrer: Dirigent: Hans Henrik. Referat: Kirsten
 1. Beretninger: Godkendt med kommentarer til musikalsk legestue i Haslev og godt initiativ fra Bisserupbestyrelsen “Åben lejr.” Ide - rundsender Flyers til formænd.
 2. Revideret regnskab: Godkendt
 3. Arbejdsdrøftelse: Briangstorm.
 4. Langsigtede mål og strategier: Se vedhæftet ramme.
 5. Indkomne forslag: Vedtagelse af nye vedtægter. - Godkendt. Herunder hjemmesideansvarlig. - Bent Mostrup  melder sig.
 1. Vedtagelse af budget. - Godkendt

        Herunder foreningens bidrag til distriktet, - 15 pr          medlem.

 1. Sammensætning af udvalg. Daniel kontakt til Familielejr. Ingen fødekæde til Børne/Teen lejr - pt. intet udvalg.
 2. Valg af bestyrelse og suppleanter. Tommy og Hans Henrik modtager   genvalg
 3. Valg af revisor - Niels Hvid.
 4. Valg til skolebestyrelser: Mangler til rep. på SØS og MSE - melder Birka Pind
 5. Dato og ansvarlig forening for næste års generalforsamling. Næste generalforsamling: 6 marts 2022 i Haslev.

 

Tiltag

Ansvarlig

 

Familielejr.

Daniel - Distriksplan.

 

Synge sammen/Sangcafe.

Foreninger

Invitationer til distriktets medlemmer

Leg, spis og snak.

Foreningen.

 

Stemme dørklokker.

Foreninger/lokalt.

 

Bedsteforældre lejre.

Lokalt arrangeret.