Generalforsamling

Generalforsamling

Scroll

Generalforsamling i Distrikt Østersøen

Søndag d. 6. marts  2022, kl. 12.30, Kirkepladsen 8B, 4690 Haslev

Hermed indkaldes du og alle foreningsmedlemmer, til Distrikt Østersøens  Generalforsamling.

 

Tidsplan:

12.30 Der serveres en sandwich.

13.00 Velkommen med en sang og kort indledning v. Haslev.

13.15 Møde (se dagsorden på næste side)

Indlagt kaffe og kage pause

16.00 Afslutning og tak for i dag.

 

Tilmelding til Heidi Rwotto – hrwotto@gmail.com – senest mandag d. 28.feb.2022

Arrangementet er gratis.

Indkomne forslag sendes til formand Heidi Rwotto senest 14 dage inden mødet.

 

Vel mødt !

På vegne af Distrikt Østersøen

Og KFUM og KFUK i Haslev

 

Referat fra Generalforsamlingen 6. juni 2021

 

 1. Valg af referent og ordstyrer: Dirigent: Hans Henrik. Referat: Kirsten
 1. Beretninger: Godkendt med kommentarer til musikalsk legestue i Haslev og godt initiativ fra Bisserupbestyrelsen “Åben lejr.” Ide - rundsender Flyers til formænd.
 2. Revideret regnskab: Godkendt
 3. Arbejdsdrøftelse: Briangstorm.
 4. Langsigtede mål og strategier: Se vedhæftet ramme.
 5. Indkomne forslag: Vedtagelse af nye vedtægter. - Godkendt. Herunder hjemmesideansvarlig. - Bent Mostrup  melder sig.
 1. Vedtagelse af budget. - Godkendt

        Herunder foreningens bidrag til distriktet, - 15 pr          medlem.

 1. Sammensætning af udvalg. Daniel kontakt til Familielejr. Ingen fødekæde til Børne/Teen lejr - pt. intet udvalg.
 2. Valg af bestyrelse og suppleanter. Tommy og Hans Henrik modtager   genvalg
 3. Valg af revisor - Niels Hvid.
 4. Valg til skolebestyrelser: Mangler til rep. på SØS og MSE - melder Birka Pind
 5. Dato og ansvarlig forening for næste års generalforsamling. Næste generalforsamling: 6 marts 2022 i Haslev.

 

Tiltag

Ansvarlig

 

Familielejr.

Daniel - Distriksplan.

 

Synge sammen/Sangcafe.

Foreninger

Invitationer til distriktets medlemmer

Leg, spis og snak.

Foreningen.

 

Stemme dørklokker.

Foreninger/lokalt.

 

Bedsteforældre lejre.

Lokalt arrangeret.