Generalforsamling

Generalforsamling

Scroll

Distrikt Østersøen

.

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag, d. 3. marts 2024

I Klostermarkskirken, Ahorn Alle 46, Ringsted

For alle medlemmer af distriktets foreninger.

Tidsplan:

Kl. 12.00 Der serveres en sandwich.

Kl. 12.30 Velkomst og indledning.

Kl. 12.45 Generalforsamling. Dagsorden er længere nede på siden. Undervejs er der en kaffepause.

Kl. 15.30 Tak for i dag.

 

Tilmelding til Per Rasmussen, per4100rasmussen@gmail.com,

senest mandag, d. 26. februar 2024.

Arrangementet er gratis.

 

Indkomne forslag skal sendes til formand Heidi Rwotto, hrwotto@gmail.com, senest 14 dage inden mødet.

PS: Der er gudstjeneste i Klostermarkskirken kl. 10.30, hvor alle er velkommen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og distriktets nuværende situation.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning.
 4. Drøftelse af distriktets vision, mål og/eller arbejdsplaner.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af distriktsbidrag samt godkendelse af budget for det kommende år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for tre år.
 8. Valg af 2 suppleanter for et år.
 9. Valg af revisor for et år.
 10. Valg af skolebestyrelser.
 11. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.
 12. Dato og ansvarlig forening for næste års generalforsamling.
 13. Eventuelt

Mød op og deltag i debatten om fremtiden i KFUM og KFUK i Distrikt Østersøen.

Distriktet har brug for opbakning fra alle foreninger. Jeres input og ideudveksling på tværs af foreningerne er vigtige for distriktets fremtidige arbejde.